Päivärahan hakeminen

Käytännön toimenpiteitä

Ilmoittaudu työnhakjiaksi

Työnhaun täytyy olla voimassa työttömyyden tai lomautuksen aikana. Työnhaku aloitetaan ilmoittautumalla työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon eli TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Jos olet Suomen tai muun EU- tai ETA-maan kansalainen ja sinulla on verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti, ilmoittaudu verkossa osoitteessa www.te-palvelut.fi.

Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta, sirullista henkilökorttia tai et ole EU- tai ETA-maan kansalainen, ilmoittaudu työnhakijaksi puhelimitse (p. 0295 025 500 ma-pe klo 9.00-16.15.), jos olet aikaisemmin ollut TE-toimistossa asiakkaana. Jos olet uusi työnhakija, käy henkilökohtaisesti TE-toimistossa.      

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa siltä ajalta, jona työnhaku on voimassa. Lue TE-toimiston ohjeet huolellisesti ja noudata niitä, jotta työnhaku pysyy varmasti voimassa ja olet ilmoittanut hakevasi kokoaikatyötä. Nämä ovat edellytyksenä ansiopäivärahan maksamiselle. Tarkempia tietoja TE-toimiston kanssa asioinnista saa osoitteesta: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/index.html     

Jos tarvitset apua verkkopalvelujen käytössä tai tietoa TE-palveluista, soita valtakunnallisiin palvelunumeroihin. Numerot löytyvät TE-palvelut -sivuilta osoitteessa: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/index.html  

Ensimmäinen hakemus

Ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen voi lähettää työttömyyskassalle liitteineen kahden viikon työttömyyden jälkeen. Hakemuksen voi lähettää sähköisesti Pro-kassan sähköisen asiointijärjestelmän kautta tai sen voi postittaa. Hakemuksen voi tulostaa lomakesalkusta. Seuraava hakemus lähetetään neljältä kalenteriviikolta (maanantaista sunnuntaihin) heti jakson täytyttyä, vaikka kassa ei olisi vielä antanut päätöstä ensimmäisestä hakemuksesta. Ansiopäivärahaa haetaan aina jälkikäteen ja sitä ei makseta kolme kuukautta vanhemmalta ajalta. Päivärahahakemusten, myös jatkohakemusten, täytyy olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta ansiopäivärahaa halutaan maksettavaksi.

Jatkohakemus

Jatkohakemukset täytetään ja lähetetään joko neljän kalenteriviikon (ma - su) tai kalenterikuukauden jaksoissa. Nopein ja turvallisin tapa on lähettää jatkohakemus Pro-kassan sähköisen asiointijärjestelmän kautta, mutta jatkohakemukset voi myös postittaa. Jos olet lähettänyt ensimmäisen hakemuksen postitse, saat uuden täytettävän jatkohakemuksen jokaisen maksun yhteydessä. Jatkohakemusten täytyy olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta ansiopäivärahaa halutaan maksettavaksi.   

Sähköisesti lähetetty kokonaan työttömän jatkohakemus on maksussa nopeammin kuin postitse lähetetty hakemus. Jos neljän kalenteriviikon jatkohakemus lähetetään sähköisesti sunnuntaina tai viimeistään maanantaina klo 14 mennessä, hakemus on maksussa keskiviikkona, jos hakemuksen maksamiselle ei ole mitään estettä. Postitse lähetetty kokonaan työttömän jatkohakemus on maksussa aikaisintaan perjantaina.

Osan kuukaudesta lomautetut jäsenet täyttävät jatkohakemukset joko neljän viikon tai kuukauden jaksoissa. Käsittelyn sujuvoittamiseksi liitteenä kannattaa lähettää palkkalaskelma.

Jos sinulla tulee muutoksia kesken hakujakson (aloitat esim osa-aikatyön, koulutuksen) niin käytä tällöin Muutettava jatkohakemus-lomaketta sähköisessä asioinnissa.

Lyhyempi hakujakso

Jos työttömyys tai lomautus päättyy kesken hakujaksoa, voi hakemuksen lähettää alle neljän viikon ajalta. Hakemukseen ilmoitetaan syy, miksi päivärahan hakeminen päättyy. Käytä tällöin Muutettava jatkohakemus-lomaketta sähköisessä asioinnissa.

Päivärahan maksupäivät

Ansiopäivärahaa maksetaan jokaisena arkipäivänä. Ansiopäivärahat eivät aina ole nostettavissa heti maksupäivän aamusta, mutta ovat kuitenkin tilillä maksupäivänä.

Päivärahan enimmäiskesto

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa 300-500 päivältä. Lisäpäiviin oikeutetut ovat poikkeus. Katso tarkemmin kohdasta ansiopäivärahan kesto ja lisäpäivät. Enimmäisaika alkaa alusta sen jälkeen, kun jäsen on täyttänyt työssäoloehdon uudelleen.

Työttömyyskassalle täytyy ilmoittaa etuuden maksamista varten tarvittavat tiedot. Tällaisia tietoja ovat mm. sosiaalietuudet, työttömyyden aikana tehdyt työpäivät ja työtunnit, työttömänä aloitettu opiskelu tai yritystoiminta, jne.

Ansiopäivärahahakemuksen liitteet

Työttömyyskassa on saanut palkkatiedot tulorekisteristä 1.1.2020 alkaen, joten palkkatodistusta ei tarvitsisi periaatteessa lähettää. On kuitenkin ilmennyt, että tiedot ovat olleet monesti puutteelliset, joten kannattaa varautua siihen, että työttömyyskassa voi joutua pyytämään palkkatietoihin täydennystä, jos tiedot eivät ole riittävät päivärahan määrittelyä varten. Palkkatodistuksen saa edellä mainitusta syystä johtuen myös edelleen lähettää. Päiväraha määritellään kokonaan työttömälle työttömyyttä edeltävältä ajalta, jonka aikana työssäoloehto on täyttynyt. Jos työttömyys alkaa 15.4.2020, voi palkkatodistus olla ajalta 1.10.2019-14.4.2020. Jos on kyse lomautuksesta ja se alkaa 15.4.2020, palkkatodistus voi olla täysiltä kuukausilta eli ajalta 1.10.2020-31.3.2020.

Hakemukseen tarvitaan seuraavat liitteet:

  • Irtisanomisilmoitus, jos sinut on irtisanottu
  • Työsuhteen päättämistä koskeva sopimus, jos sellainen on tehty
  • Työsopimus, jos vastaanotat osa-aikaisen työn
  • Lomautusilmoitus, jos sinut on lomautettu. Kassalle riittää esim. sähköpostitse lähetetty ilmoitus, jota ei ole "kynällä" allekirjoitettu. 
  • Kopio henkilökohtaisesta verotuspäätöksestä selvitysosineen, jos sinulla on yritystoimintaa, esimerkiksi maa- tai metsätaloutta tai muuta yritystoimintaa. 
  • Päätös sosiaalietuuksista, esim. osatyökyvyttömyyseläkkeestä (katso hakemuslomakkeesta, mistä etuuksista tarvitaan päätös)

Kassa saa verotiedot suoraan verottajalta. Palkkaa varten myönnettyjen verokorttien ennakonpidätys on verohallinnon päätöksen mukaan vähintään 25 prosenttia, vaikka pidätysprosentti olisi verokortissa pienempi.  Muutosverokortin etuutta varten saat tilattua suoraan verottajan asiointipalvelusta, jos palvelussa valitaan Työttömyyskassa Pro verotietojen saajaksi. Etuutta varten myönnetyn muutosverokortin ennakonpidätys pidätetään muutosverokortin mukaisesti ilman korotusta.

Tarkista, että hakemuksen mukana on tarvittavat liitteet, ennen kuin ne lähetetään työttömyyskassaan. Puutteelliset liitteet viivästyttävät aina ansiopäivärahan käsittelyä. 

TE-toimistoon täytyy ilmoittaa mahdolliset sairauslomat ym. työttömyydestä poikkeavat jaksot. Myös esimerkiksi opiskelu tai yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö on ilmoitettava TE-toimistoon. TE-toimistoista saa tarkempaa tietoa näistä asioista.