Sovitellun päivärahan suuruus

Soviteltu ansiopäiväraha lasketaan siten, että työ- tai yritystulojen 300 euron (suojaosa) ylimenevästä osuudesta huomioidaan puolet. Tuloiksi katsotaan ennakonpidätyksen alainen tulo. Myös lomaraha ja lomakorvaus lasketaan tuloksi. Jos hakujakso on neljä kalenteriviikkoa, on suojaosa 279 euroa. Suojaosa on aina hakujaksolle. Hakujakso täytyy rytmittää yhdenmukaisesti palkkajakson kanssa. Jos palkkajakso on esimerkiksi 15.8. - 14.9., ansiopäivärahaa haetaan samalta ajalta ja suojaosa (tässä tapauksessa 300 €) on myös ko. ajalle. Työtunnit on ilmoitettava hakemukseen ja palkkalaskelma täytyy lähettää työttömyyskassaan, vaikka tulot jäisivät alle suojaosan. Huomaa, että jos palkkajakso on neljä viikkoa, suojaosa on 279 euroa.    

Esimerkiksi jos bruttoansio on 800 € kuukaudessa, pienentää tulo ansiopäivärahaa kuukaudessa seuraavasti:

800 € (palkka) - 300 € = 500 €
500 € x 50 % = 250 €
250 € : 21,5 = 11,63 €

Saatu 11,63 € on täyttä ansiopäivärahaa yhden päivän osalta pienentävä määrä.

Sovitellun ansiopäivärahan arviomäärän voi laskea sähköisessä asiointijärjestelmässä. 

Sovitellun ansiopäivärahan määrässä on rajoitus, jonka mukaan työnantajalta saatu palkka ja työttömyyskassalta maksettava soviteltu ansiopäiväraha, voivat yhteensä olla korkeintaan 100 % ansiopäivärahan perusteena olevasta palkasta. Vaikka työtulot jäisivät alle suojaosan, täytyy hakemuksessa tästä huolimatta ilmoittaa työpäivät.