300 euron suojaosa poistuu 1.4.2024 tai sen jälkeen alkavista hakujaksoista

26.04.2024

Työttömyyspäivärahan 300 euron suojaosa poistui huhtikuun alusta alkaen. Suojaosaa ei ole enää, jos soviteltavan työttömyyspäivärahan hakujakso alkaa 1.4.2024 tai sen jälkeen. Jos hakujakso on esimerkiksi 1.4.–30.4.2024, suojaosaa ei ole. Suojaosa tarkoittaa sitä, että tulot ovat vähentäneet työttömyyspäivärahan määrää vasta 300 euron tulojen ylittävältä osalta. Olemme siis maksaneet täyttä päivärahaa, jos tulot ovat olleet enintään 300 euroa kuukaudessa. Ja 300 euron ylittävistä työtuloista on huomioitu puolet, kun sovitellun päivärahan suuruus on laskettu. Vaikka suojaosa poistui, sovitellun päivärahan laskentakaava säilyy muutoin ennallaan. Joten tuloista huomioidaan jatkossakin vain puolet, kun sovitellun päivärahan suuruus lasketaan. Näin ollen suojaosan poistuminen vähentää soviteltua päivärahaa enintään 150 eurolla kuukaudessa. Jos työttömyyspäivärahaan on maksettu lapsikorotus, soviteltu päiväraha leikkautuu suojaosan poistamisen lisäksi myös siitä syystä, että lapsikorotus poistui kaikilta 1.4.2024 alkaen. Lapsikorotusta on maksettu lasten lukumäärän perusteella noin 130–240 euroa kuukaudessa.