Ansiopäivärahahakemuksen lähettäminen voi estyä, jos tilinumeroa ei ole päivitetty

18.10.2021

Ansiopäivärahahakemusten lähettämisessä on ilmennyt ongelmia. Yhtenä syynä tähän on ollut se, että tilinumeroa ei ole päivitetty. Tilinumeron päivittämisellä halutaan varmistaa, että olemassa oleva tili on edelleen käytössä. Joten mikäli sinulla on jo omissa tiedoissasi tilinumero entuudestaan ja kohta "vahvista tilinumero" näkyy sinisenä, paina vahvista tai päivitä uusi tilinumero tilalle ennen kuin lähetät hakemuksen.