Ansiopäivärahan työskentelyehdon euroistaminen etenee

15.02.2022

Hallitus on päättänyt, että vuoden 2023 alusta ansiopäivärahan saaminen edellyttäisi 844 euron (vuoden 2021 tasossa) kuukausituloja noin puolen vuoden ajan. Tietyissä tilanteissa työskentelykausia voitaisiin huomioida myös puolen kuukauden jaksoissa. Nyt voimassa olevan lain mukaan ansiopäivärahan saaminen edellyttää (muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta) 18 tuntia työtä per kalenteriviikko 26 viikon ajan.

Omaehtoisia opintoja työttömyysturvalla suorittavat henkilöt siirtyvät uuden työnhakumallin piiriin vuonna 2023

Hallitus päätti myös, että omaehtoisia opintoja työttömyysturvalla suorittavat henkilöt kuuluisivat tulevana keväänä voimaan tulevan pohjoismaisen työnhakumallin piiriin vuoden 2023 alusta lukien. Kyseinen malli käsittää uusia velvoitteita työnhaun osalta, mutta omaehtoisia opintoja suorittavat henkilöt on jätetty näiden velvoitteiden ulkopuolelle. Vuoden 2023 alusta olisi näin ollen tarkoitus näiden velvoitteiden koskevan myös omaehtoisia opintoja opiskelevia henkilöitä. Uudet velvoitteet eivät kuitenkaan koskisi edelleenkään sellaisia omaehtoisia opintoja suorittavia henkilöitä, joilta puuttuu ammatilliset valmiudet. Edellä mainitusta pohjoismaisesta työnhakumallista informoidaan tarkemmin lähempänä sen voimaantuloa.

 

Lähde: Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry