Eduskunta on hyväksynyt ensimmäisen lakipaketin työttömyysturvalain muutoksista

15.12.2023

Eduskunnan hyväksymä lakipaketti on ensimmäinen kahdesta työttömyysturvaa koskevasta lakimuutoskokonaisuudesta. Lakipaketti sisältää muutoksia omavastuuaikaan ja työssäoloehtoon. Lisäksi lapsikorotukset ja työtulon suojaosa poistetaan sekä lomakorvauksen jaksotus palautetaan. Ensimmäiset muutokset tulevat voimaan jo vuoden alussa. Toinen lakipaketti työttömyysturvalain muutoksista on valmisteilla. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa ensi vuoden helmikuussa. Toiseen lakipakettiin kuuluvat ansiopäivärahan porrastus ja ikäsidonnaisista poikkeuksista luopuminen.   

Omavastuuajan pidentäminen ja lomakorvauksen jaksotus tulevat voimaan 1.1.2024

Omavastuuaika tarkoittaa työttömyyden tai lomautuksen alkaessa asetettavaa jaksoa, jonka ajalta ei makseta ansiopäivärahaa. Omavastuuaika pitenee seitsemään päivään nykyisestä viidestä päivästä. Omavastuuajan pituus on seitsemän päivää, jos omavastuuaika alkaa 1.1.2024 tai sen jälkeen. Jos omavastuuajan asettaminen alkaa vuoden 2023 puolella, se on edelleen viisi päivää. Omavastuuaika on siis edelleen viisi päivää, jos ensimmäinen työttömyys- tai lomautuspäivä on vuoden 2023 puolella, viimeistään 29.12.2023. Omavastuuaika täytyy edelleen kerätä kahdeksan kalenteriviikon aikana. Joten omavastuuaika tulisi edellisessä esimerkissä kerätä viikon 7/2024 loppuun mennessä. 

Lomakorvauksen jaksotus on ollut työttömyysturvalaissa jo aikaisemmin, mutta jaksotuksesta luovuttiin vuonna 2013. Nyt jaksotus palautetaan työttömyysturvalakiin. Lomakorvauksen jaksotus tarkoittaa sitä, että työsuhteen aikana pitämättä jääneet lomapäivät, jotka maksetaan työsuhteen päättyessä lomakorvauksena, siirtävät ansiopäivärahan alkamista. Jos lomapäiviä on jäänyt pitämättä esimerkiksi kuukausipalkan verran, ansiopäivärahan maksaminen siirtyy noin kuukaudella eteenpäin. Lomakorvaus jaksotetaan, jos se on maksettu yli kaksi viikkoa kestäneen kokoaikatyön päättyessä. Jaksotus koskee työsuhteita, jotka päättyvät 1.1.2024 tai sen jälkeen. Vuoden 2023 puolella päättyvän työsuhteen perusteella maksettua lomakorvausta ei siis jaksoteta.

Lapsikorotus ja työtulon suojaosa poistuvat 1.4.2024

Työttömyysetuuteen ei makseta enää lapsikorotusta 1.4.2024 alkaen. Huollettavista alaikäisistä lapsista maksetaan nykyisin lapsikorotusta lasten lukumäärän mukaan. Määrä on ollut vuonna 2023 noin 150–285 euroa kuukaudessa, koska lapsikorotukseen tehtiin määräaikainen ylimääräinen 20 prosentin indeksikorotus. Lapsikorotus palautuu normaalille tasolle 1.1.2024 alkaen, ja määrä on noin 125–237 euroa kuukaudessa. Maksaminen päättyy kokonaan 1.4.2024.

Työtulon suojaosan poistuminen tarkoittaa sitä, että jatkossa jokainen ansaittu euro vähentää maksettavaa ansiopäivärahaa 50 sentillä. Nykyisin ansiopäivärahan saaja voi ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että palkka tai yritystulo vaikuttaa ansiopäivärahan määrään. Suojaosaa ei ole enää 1.4.2024 alkavissa hakujaksoissa.    

Työssäoloehto pitenee ja muutetaan tuloperusteiseksi 2.9.2024

Ansiopäivärahan työskentelyedellytys (työssäoloehto) pitenee 12 kuukauteen nykyisestä kuudesta kuukaudesta. Lisäksi työssäoloehto muuttuu tuloperusteiseksi eli euroistetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että työssäoloehtoa kertyy jatkossa maksetun palkan perusteella, kun sitä kertyy nyt työtuntien perusteella. Ansiopäivärahan saaminen edellyttää siis jatkossa vähintään 12 kuukauden työskentelyä, ja palkkaraja on 930 euroa kuukaudessa. 12 kuukauden työssäoloehtoon ja euroistamiseen siirrytään 2.9.2024.

Indeksikorotukset jäädytetään

Eduskunta on myös hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä indeksikorotukset jäädytetään vuosille 2024–2027. Tämä tarkoittaa ansiopäivärahan osalta sitä, että ansiopäivärahan perusosa ja taitekohta pysyvät vuoden 2023 tasossa.

Katso myös Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) infosivu muutoksista. Voit myös arvioida, miten suojaosan poistaminen vaikuttaa tuloihisi. Pääset laskuriin tästä.