Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka mukaan lomautetun yritystoimintaa ja opiskelua ei tutkita TE-toimistossa

01.04.2020

Lomautettujen on jatkossakin ilmoittauduttava TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Ilmoittautumisen voi tehdä sähköisesti, mutta se on tehtävä itse. Lomautettujen on myös otettava vastaan työnantajan tarjoama työ. Jos yritystoiminnasta on tuloa, ne vaikuttavat lomautuksen ajalta maksettavaan päivärahaan (soviteltu päiväraha). Tulot huomioidaan pääsääntöisesti viimeksi vahvistetusta henkilökohtaisesta verotuspäätöksestä. 

Muutokset ovat väliaikaisia. Ne koskevat 16.3.2020 ja sen jälkeen alkaneita lomautuksia ja ovat voimassa 31.7.2020 asti.

Muita työttömyysturvan lakimuutoksia valmistellaan

Työttömyysturvaan on valmisteilla myös muita muutoksia Muutosten myötä työttömyysturvaa maksettaisiin lomautuksen tai työttömyyden alusta ilman omavastuuaikaa ja ansiopäivärahaa voisi saada lyhyemmän työskentelyn perusteella. Lisäksi enimmäisaika ei kuluisi lomautusten aikana. Muutoksista tiedotetaan tarkemmin, kun ne on hyväksytty.