Eduskunta on hyväksynyt väliaikaisten lakimuutosten jatkumisen 30.11.2021 asti

22.09.2021

Väliaikaisten lakimuutosten jatkumisen myötä sovitellun päivärahan suojaosa pysyy 500 eurossa marraskuun loppuun. Suojaosa tarkoittaa sitä, että työttömyysetuuden hakija voi ansaita 500 euroa kuukaudessa esimerkiksi osa-aikatyöstä ilman, että se vaikuttaa työttömyysetuuteen. Suojaosan ylittävistä tuloista huomioidaan puolet eli jokainen euro vähentää ansiopäivärahaa 50 senttiä. Normaalisti suojaosa on 300 euroa kuukaudessa ja 279 euroa neljältä viikolta. Voit laskea sovitellun ansiopäivärahan arviomäärän kassan sähköisessä asioinnissa.

Myös kokoaikatyöhön myönnettävän liikkuvuusavustuksen lyhyempi työmatka-aikaa koskeva edellytys jatkuu 30.11.2021 asti. Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön silloin, kun edestakainen työmatka kestää yli 2 tuntia päivässä normaalin 3 tunnin sijaan. Liikkuvuusavustusta voi saada lyhyemmän työmatka-ajan perusteella, jos työsuhde alkaa viimeistään 30.11.2021.