Jos työnteko keskeytyy poliittisen lakon vuoksi

14.03.2024

Jos osallistut poliittiseen lakkoon, ansiopäivärahaa ei makseta tältä ajalta, vaan sinun tulee hakea lakkoavustusta liitosta (työttömyyskassa ei maksa lakkoavustuksia).  Katso ohjeet lakkoavustuksen hakemisesta liiton sivuilta www.proliitto.fi. Ansiopäivärahaa ei voida myöskään maksaa ajalta, jona työntekosi estyy sellaisen lakon tai työsulun vuoksi, jolla pyritään vaikuttamaan työsuhteesi ehtoihin.

Jos taas työntekosi estyy toisen alan poliittisen lakon vuoksi, jolla ei siis pyritä vaikuttamaan sinun työsuhteesi ehtoihin tai työoloihin, työnantajalla on velvollisuus maksaa palkkaa enintään seitsemältä päivältä. Sinulla voi olla oikeus saada ansiopäivärahaa sen jälkeen, kun työnantajan palkanmaksuvelvollisuus päättyy. Ansiopäivärahan maksaminen edellyttää sitä, että ilmoittaudut TE-toimistoon työnhakijaksi palkanmaksun päätyttyä. Ansiopäivärahaa haetaan kassan sähköisen asioinnin kautta. Täytä hakemus kerralla koko palkattomalta ajalta, mutta voit lähettää hakemuksen vasta sen jälkeen, kun palkaton aika päättyy, koska aniopäivärahaa ei voi hakea etukäteen. Ansiopäivärahaa maksetaan ilman seitsemän päivän omavastuuaikaa, mikäli ansiopäivärahan maksamisen yleiset edellytykset (mm. työssäoloehto ja jäsenyysehto) täyttyvät.