Lakon tai työsulun vaikutus ansiopäivärahaan

28.01.2020

Samaten jos työntekosi estyy sinun työehtoihin tai työoloihin vaikutuksettoman työsulun vuoksi, ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi palkanmaksun päätyttyä.

Tarvitset työnantajaltasi todistuksen kummassakin tilanteessa palkanmaksun päättymisestä ansiopäivärahahakemuksesi liitteeksi. Viiden päivän omavastuuaikaa ei aseteta näissä tilanteissa.

Ansiopäivärahaa ei makseta lakon tai työnantajan asettaman työsulun ajalta, jos näillä toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan työoloihisi tai työehtoihisi.

Jos sinulla on lakkopäiviä ja samanaiksesti myös lomautuspäiviä, ansiopäivärahaa maksetaan lomautuspäiviltä, mutta lakkopäiviltä sinun täytyy hakea lakkoavustusta liitosta. Jos käy niin, että lakkopäivä osuu samalle päivälle kuin lomautuspäivä, ansiopäivärahaa maksetaan ko. päivältä lomautuksen perusteella sillä edellytyksellä, että lomautusilmoitus on annettu ennen lakkovaroitusta. Tällöin et ei voi hakea liiton lakkoavustusta samasta päivästä.

Lakkopäivät voivat pienentää ansiopäivärahan tasoa, jos ansiopäiväraha määritellään sellaiselta ajalta, johon on sisältynyt lakkopäiviä. Tämä johtuuu siitä, että lakkopäiviä ei voi ”hyvittää” ansiopäivärahan määrittelyssä.