Lakon vaikutus ansiopäivärahan maksamiseen

11.05.2022

Ansiopäivärahan maksaminen lakon ajalta riippuu siitä, oletko itse lakossa, vai onko työntekosi estynyt muiden lakon vuoksi ja lakolla ei vaikuteta työehtoihisi. Jos olet itse lakossa, ansiopäivärahaa ei voida maksaa lakon ajalta. Voit kuitenkin saada lakkoavustusta liitosta.  

Jos et ole itse lakossa, mutta työntekosi ja palkanmaksusi keskeytyy muiden lakon vuoksi ja lakolla ei pyritä vaikuttamaan sinun työehtoihisi, ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi palkanmaksun päätyttyä. Jos olet täyttänyt työssäoloehdon työttömyyskassan jäsenenä ennen palkanmaksun päättymistä, voit hakea ansiopäivärahaa työttömyyskassasta kahden viikon kuluttua palkanmaksun päättymisestä. Jos työssäoloehtoa koskeva edellytys ei ole täyttynyt kassan jäsenenä, voit hakea työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa Kelasta.