Lakon vaikutus ansiopäivärahan maksamiseen

10.02.2023

Jos työntekosi estyy sellaisen lakon vuoksi, jolla ei ole tarkoitus vaikuttaa sinun työehtoihin tai työoloihin, ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi palkanmaksun päätyttyä. Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vain sellaiselta ajalta, jona työnhaku on voimassa. Tästä syystä on tärkeätä ilmoittautua työnhakijaksi heti palkanmaksun päätyttyä.  

Jos olet täyttänyt työssäoloehdon työttömyyskassan jäsenenä ennen palkanmaksun päättymistä, voit hakea ansiopäivärahaa työttömyyskassasta. Ensimmäisen hakemuksen voi yleensä täyttää vähintään kahdelta viikolta ja voidaan lähettää vasta sen jälkeen, kun tämä kaksi viikkoa on kulunut. Mutta jos lakko päättyy aikaisemmin, täytä hakemus siltä ajalta, jona olet ollut palkattomalla ajalla ja lähetä hakemus sinä päivänä, kun palaat töihin ja palkanmaksu alkaa. Lähetä ansiopäivärahahakemuksen mukana työnantajan antama ilmoitus työnteon ja palkanmaksun keskeyttämisestä. Viiden päivän omavastuuaikaa ei aseteta, vaan ansiopäivärahaa maksetaan ensimmäisestä palkattomasta päivästä alkaen, mikäli työnhaku on voimassa.

Jos työssäoloehtoa koskeva edellytys ei ole täyttynyt kassan jäsenenä, voit hakea peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea- Kelasta.

Ansiopäivärahaa ei voida siis maksaa lakon ajalta, jos näillä toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan työoloihisi tai työehtoihisi. Voit kuitenkin hakea lakkoavustusta liitosta. Lisätietoja saat tästä.