Lapsikorotuksen taso laskee 1.1.2024

12.12.2023

Työttömyysetuksiin maksetaan lapsikorotusta alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista. Lapsikorotukseen tehtiin ylimääräinen 20 prosentin korotus vuodelle 2023. Korotus poistuu vuoden 2024 alussa, joten lapsikorotus laskee lapsiluvun mukaan noin 25–48 euroa kuukaudessa. Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä lakiesitys indeksikorotusten jäädyttämisestä vuosille 2024–2027. Jos esitys hyväksytään, lapsikorotukseen ei tehdä indeksitarkistusta vuodenvaihteessa. Tällöin lapsikorotus on 1.1.2024 alkaen 5,84 euroa yhdestä lapsesta, 8,57 euroa kahdesta lapsesta ja 11,05 euroa kolmesta tai sitä useammasta lapsesta päivässä. Lisäksi eduskunnassa käsitellään parhaillaan lakiesitystä, jonka mukaan lapsikorotuksen maksaminen päättyisi kokonaan 1.4.2024.