Omavastuuaikaa ja yrittäjiä koskeva määräaikaislaki on hyväksytty

01.02.2022

Ansiopäivärahan maksaminen alkaa siis ensimmäisestä työttömyyspäivästä, kun normaalisti asetetaan ensin viiden päivän omavastuuaika ennen kuin ansiopäivärahaa voidaan ryhtyä maksamaan.  

Omavastuuaikaa koskevaa poikkeuslakia noudatetaan silloin, kun omavastuuajan ensimmäinen päivä on ajalla 1.1.-28.2.2022. Jos työttömyys tai lomautus on alkanut jo esimerkiksi joulukuun puolella, poikkeuslakia ei voida soveltaa, vaan omavastuuaika asetetaan normaalisti ja ansiopäivärahaa ei voida maksaa tältä ajalta.

Poikkeuslain perusteella yrittäjä voi saada työmarkkinatukea Kelasta, mikäli yritystoiminnasta saadut tulot ovat heikentyneet koronan vuoksi. Ehdoista kerrotaan tarkemmin Kelan sivuilla.

Sinun ei tarvitse pyytää korjausta

Muutokset tulivat voimaan takautuvasti 1.1.2022 lukien. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että olemme voineet asettaa omavastuuajan, jos olemme käsitelleet hakemuksen ennen lain voimaantuloa. Tulemme kuitenkin korjaamme kaikki ne omavastuuaikaa koskevat päätökset, joihin määräaikaislakia voidaan nyt noudattaa ja maksamme päivärahan omavastuupäiviltä jälkikäteen. Tämä ei edellytä sinulta mitään toimenpiteitä, joten sinun ei tarvitse olla yhteydessä työttömyyskassaan tämän asian vuoksi tai hakea päivärahaa uudelleen omavastuuajalta, vaan me teemme korjauksen ilman erillistä pyyntöä. Tarkkaa aikataulua päivärahan jälkikäteen maksamiselle ei voida tässä vaiheessa arvioida korjaukseen menevien hakemusten suuren määrän vuoksi.