Sähköisen asioinnin tunnistautuminen muuttuu 18.11.2020 klo 12

18.11.2020

 

Työttömyyskassa Pro ottaa käyttöön sähköisessä asioinnissa

suomi.fi tunnistautumisen 18.11.2020 klo 12 lukien. Tästä

päivämäärästä lukien kirjautumisvaihtoehtoinasi ovat

pankkitunniste, mobiilivarmenne tai varmennekortti.

Uudistuksella parannetaan tietoturvaa sekä yksityisyydensuojaa.

Omat tunnisteet voit testata vaikka katsomalla omat tulorekisteritiedot https://www.vero.fi/tulorekisteri/ valitse Kirjaudu tulorekisteriin.

Jos sinulla ei ole mahdollista käyttää em tunnisteita niin hakemukset ja liitteet voi lähettää myös postitse:

Työttömyyskassa Pro

Työpajankatu 13 A

PL 1, 00581 HELSINKI

Puhelinpalvelu palvelee arkisin klo 9-12 numerossa 09 1727 3444

Inloggningen till den elektroniska tjänsten förändras från och med 18.11.2020 kl. 12

Arbetslöshetskassan övergår vid inloggningen i den eletroniska tjänsten till suomi.fi från och med 18.11.2020 kl. 12. Från och med detta datum är inloggningsalternativen nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Med förnyelsen förbättras datasäkerheten och den personliga integriteten.

Du kan testa dina egna inloggningsalternativ exempelvis genom att kolla dina egna inkomstuppgifter vid https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/ välj inloggning till inkomstregistret.

Ifall du inte har möjlighet att använda ovannämnda inloggningsalternativ kan du skicka in dina ansökningar och bilagor per post:

Arbetslöshetskassan Pro

Verkstadsgatan 13 A

PB 1, 00581 Helsingfors

Telefontjänsten vardagar kl. 9-12 tel. 09 172 73444