Sovitellun päivärahan 500 euron suojaosa on jatkumassa vuoden loppuun

12.10.2020

Esityksen mukaan 500 euron suojaosa olisi voimasssa 31.12.2020 asti. Tämä tarkoittaa sitä, että päivärahan hakujakson tulisi alkaa viimeistään 31.12.2020, jotta 500 euroan suojaosa olisi voimassa. Suojaosa olisi jälleen 300 euroa 1.1.2021 ja sen jälkeen alkavissa päivärahan hakujaksoissa. Suojaosa koskee kaikkia soviteltua päivärahaa hakevia riippumatta siitä, milloin työ on alkanut tai onko kyseessä palkkatyö tai yritystoiminta.

Liikkuvuusavustusta voisi saada kokoaikatyöhön silloin, kun edestakainen työmatka kestää yli 2 tuntia päivässä. Työsuhteen tulisi alkaa viimeistään 31.12.2020. Jos työsuhde alkaisi 1.1.2021, edestakaisen työmatkan täytyisi kestää jälleen yli 3 tuntia päivässä. Osa-aikatyön kohdalla työatkaedellytys on ennallaan eli edestakaisen työmatkan täytyy kestää yli 2 tuntia.