Sovitellun päivärahan suojaosa palautuu 300 euroon 1.12.2021 alkaen

05.11.2021

Sovitellun päivärahan suojaosa nostettiin 500 euroon kuukaudessa määräaikaisella lailla. Lain voimassaolo päättyy 30.11.2021, ja suojaosan suuruus palautuu normaalille tasolle eli 300 euroon kuukaudessa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että suojaosan suuruus on 300 euroa kuukaudessa tai 279 euroa neljän viikon hakujaksolta, joka alkaa 1.12.2021. Jos sovitellun päivärahan hakujakso alkaa viimeistään 30.11.2021, on suojaosa vielä 500 euroa kuukaudessa tai 465 euroa neljän viikon hakujakson ajalta.

Suojaosa tarkoittaa sitä, että esimerkiksi osa-aikatyöstä tai lyhyestä keikkatyöstä (enintään kaksi viikkoa) ansaitsemasi tulot eivät vähennä ansiopäivärahaa lainkaan, jos tulot jäävät alle suojaosan. Jos tulot ylittävät suojaosan, ylimenevästä osuudesta puolet vaikuttaa ansiopäivärahaan vähentävästi.