Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetyksen koronaviruksen vuoksi määrätyn karanteenin aikana

10.03.2020

 

Jos sinut määrätään olemaan poissa työstä (karanteeni) koronaviruksen vuoksi, Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa. Sinulla on myös oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos olet alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja ja lapsi on määrätty karanteeniin, etkä voi tästä syystä mennä töihin.

Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa, ja se korvaa täysimääräisesti työstä poissaolon, eristyksen tai karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen. Päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka olisit saanut, jos olisit ollut työssä. Jos toimit yrittäjänä, päiväraha määräytyy työstä poissaolon alkaessa voimassa olevan YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella.

Lue asiasta tarkemmin Kelan sivuilta https://www.kela.fi/tyonantajat-tartuntatautipaivaraha

Proliiton nettisivuilla (www.proliitto.fi) on kooste usein kysytyistä kysymyksistä koskien koronavirusta. 

Jos saat työttömyyskassasta soviteltua päivärahaa ja saat myös tartuntatautipäivärahaa ansionmenetyksen vuoksi, tartuntatautipäiväraha vähennetään ansiopäivärahasta.

Jos sairastut ja sinut määrätään sairauslomalle, työttömyyskassa maksaa ansiopäivärahaa sairausloman ensimmäiseltä 10 päivältä (sairauspäivärahan omavastuuaika). Jos sairausloma jatkuu tämän jälkeen, voit hakea Kelasta sairauspäivärahaa.

Jos sinua ei ole lomautettu, mutta työntekosi on estynyt, ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi. TE-toimisto antaa työttömyyskassalle lausunnon siitä, onko tässä tapauksessa kyse lomautukseen rinnasteisesta syystä, jolloin työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa tällä perusteella. Lomautukseen rinnasteinen syyksi ei kuitenkaan katsota sitä, jos joudut jäämään kotiin lapsen kanssa siitä syystä, että koulu on kiinni. Työttömyyspäivärahaa ei voida maksaa tässä tapauksessa.