Työmarkkinajärjestöt ehdottavat pikaisia muutoksia työttömyysturvaan

23.03.2020

Työttömyysturvaa koskevat muutokset

  • Työttömyyden tai lomautuksen alkaessa päivärahan maksaminen alkaisi heti ilman viiden päivän omavastuuaikaa.
  • Työttömyysturvan enimmäismaksuaika ei kuluisi lainkaan lomautusten aikana, jos lomautus alkaa 16.3.2020 ja viimeistään 6.7.2020.
  • Ansiopäivärahan ja peruspäivärahan työssäoloedellytys olisi tietyissä tilanteissa 13 viikkoa (nykyisin 26 viikkoa eli noin 6 kk).
  • Työmarkkinajärjestöjen esittämien muutosten lisäksi valmistellaan muutosta, jonka myötä työttömyysturvan saaminen ei edellyttäisi yritystoiminnan lopettamista.

Lomautusilmoitus tulisi antaa työntekijälle 5 päivää ennen lomautusta (nykyisin 14 päivää). Myös määräaikaisen työntekijän voisi lomauttaa (nykyisin vain silloin, kun määräaikainen työntekijä toimii vakituisen työntekijän sijaisena). Työntekijällä olisi oikeus päivärahaan myös silloin, kun lomautuksesta on sovittu.

Huomaathan, että työmarkkinajärjestöjen ehdotuksia lakimuutoksista ei ole vielä vahvistettu. Muutosten toteutumisesta ja tarkasta sisällöstä tiedotetaan myöhemmin.

(Lähde TYJ)