Työssäoloehdon euroistaminen on poistettu lainsäädäntösuunnitelmasta

18.11.2022

Hallitus ei vie eduskunnan käsiteltäväksi palkansaajan työssäoloehdon euroistamista koskevaa lakiesitystä tällä hallituskaudella. Työssäoloehdon euroistaminen olisi tarkoittanut sitä, että oikeus ansiopäivärahaan olisi perustunut palkkaan eikä viikoittain tehtyjen työtuntien määrään.  

Valtioneuvoston tiedote