Työttömyysetuutta koskevat poikkeuslait jatkuvat osittain

07.12.2020

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen, jonka mukaan työttömyysturvaa koskevia poikkeuslakeja jatketaan osittain 

Sovitellun päivärahan suojaosa on 500 euroa 31.3.2021 asti.

Kokoaikatyöhön myönnettävän liikkuvuusavustuksen lyhyempi työmatkaedellytys jatkuu 31.3.2021 asti. Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön silloin, kun edestakainen työmatka kestää yli 2 tuntia päivässä.

Lomautetuilta ei ole tutkita opintojen pää- tai sivutoimisuutta vuoden 2021 loppuun asti. 

Yrittäjät voivat saada Kelan maksamaa työmarkkinatukea, jos yritystoiminnan tulot ovat laskeneet koronan vuoksi. Poikkeuslakia jatketaan 31.3.2021 asti. 

Omavastuuaikaa, 13 viikon työssäoloehtoa ja enimmäisaikalaskurin kulumista koskevia poikkeuksia ei jatketa

Omavastuuajan osalta palataan normaaliin eli viiden päivän omavastuuajalta ei makseta päivärahaa, jos omavastuuaika alkaa 1.1.2021 tai sen jälkeen. Poikkeuslakia voidaan kuitenkin vielä soveltaa ja omavastuuajalta maksaa päivärahaa, jos päivärahan maksaminen alkaa viimeistään 31.12.2020. 

Työttömyyspäivärahan työssäoloehto on 26 viikkoa 28 kuukauden aikana. Lyhyempää 13 viikon työssäoloehtoa voidaan vielä soveltaa, jos päivärahan maksaminen alkaa viimeistään 31.12.2020. Lyhyempää 13 viikon työssäoloehtoa voidaan käytännössä soveltaa henkilöön, joka on Kelan työmarkkinatuella tai peruspäivärahalla.   

Enimmäisaika (300-500 päivää) kuluu 1.1.2021 alkaen kaikilla päivärahan saajilla. Enimmäisaika ei ole kulunut lomautetuilla 16.3.-31.12.2020 ja muilla päivärahan saajilla 1.7.-31.12.2020.  

TE-toimisto ei ole tutkinut poikkeuslain aikana, onko lomautetun yritystoiminta pää- vai sivutoimista. Ensi vuoden alusta yritystoiminnan pää-/sivutoimisuus tutkitaan normaalisti.