Työttömyyskassa Pron varsinainen kokous 14.11.2020

30.10.2020

KOKOUSKUTSU

Työttömyyskassa Pron jäsenet kutsutaan kassan varsinaiseen kokoukseen, joka pidetään lauantaina 14.11.2020 klo 9.00 Kokous- ja kongressihotelli Majvikissa, Majvikintie 1,
02430 Masala.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 §:n mukaiset asiat. Kokouksessa on myös hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen varsinaisten ja varajäsenten vaali.

Kokousasiakirjat ovat katsottavissa Työttömyyskassa Pron osoitteessa Työpajankatu 13 A, ala-aulassa 30.10.2020 lähtien ma-pe klo 9 – 14.30. Jäsenen tulee ilmoittaa aulapalveluun, että haluaa tutustua Työttömyyskassa Pron kokousasiakirjoihin.

Kokoukseen tulee ilmoittautua kokouspaikalla ennen kokouksen alkua.

Kassa ei maksa kokoukseen osallistuville kokouspalkkiota, matkakuluja eikä päivärahaa.

Helsingissä 6.10.2020

Työttömyyskassa Pro

Hallitus

MÖTESKALLELSE

Medlemmarna i Arbetslöshetskassan Pro kallas till ordinarie kassamöte lördagen
den 14.11.2020 kl. 9.00 på Mötes- och kongresshotell Majvik, Majviksvägen 1, 02430 Masaby.

På mötet behandlas i stadgarna 12 § nämnda ärenden. På mötet väljs också styrelsens ordförande samt ordinarie medlemmar och suppleanter till styrelsen.

Möteshandlingarna finns till påseende i Arbetslöshetskassan Pros nedre entréhall på adressen Verkstadsgatan 13 A, 00580 Helsingfors från och med 30.10.2020 mån.–fre. kl. 9–14.30.

Anmälning om deltagande i mötet bör göras före mötets början på mötesplatsen.

Kassan betalar inte mötesarvode, resekostnader eller dagtraktamente till dem som deltar
i mötet.

Helsingfors den 6.10.2020

Arbetslöshetskassan Pro

Styrelsen