Työttömyyskassa tiedottaa ajankohtaisista asioista

11.06.2021

Muistathan ilmoittaa vuosiloman työttömyyskassaan, jos olet päivärahan saajana

 

Kokoaikatyön palkkaan perustuvan vuosiloman ajalta ei voida maksaa ansiopäivärahaa, joten muistathan ilmoittaa vuosiloman ansiopäivärahahakemuksen päiväkohtaiseen ilmoitukseen, jos sinut on lomautettu ja lomautus keskeytyy vuosiloman vuoksi. Työttömyyskassa saa palkkatiedot tulorekisteristä, joten mikäli sinulle maksetaan lomapalkka etukäteen, ilmoita hakemuksen yhteydessä, milloin pidät loman. 

 

Jos olet osa-aikatyössä, ilmoita loma-aika tässäkin tapauksessa hakemuksen päiväkohtaiseen ilmoitukseen. Maksamme soviteltua päivärahaa myös loman ajalta, jos lomapalkka on maksettu osa-aikatyön perusteella. Vaikka työttömyyskassa saa palkkatiedot tulorekisteristä, voit nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä lähettämällä hakemuksesi mukana palkkalaskelman, jossa näkyy lomapalkka ja lomaraha.

 

Pidä työnhaku voimassa TE-toimistossa myös vuosiloman aikana.

 

Osa-aikatyöstä saatu lomaraha vaikuttaa maksupäivän mukaan

 

Lomaraha vaikuttaa ansiopäivärahaan vähentävästi sille hakujaksolle, kun lomaraha maksetaan. Jos lomarahan maksupäivä on kesäkuussa, se vähennetään kesäkuulta maksettavasta ansiopäivärahasta, vaikka lomailisit vasta heinäkuussa. Lomaraha vähennetään ansiopäivärahasta vain siinä tapauksessa, että se on maksettu osa-aikatyöstä. Kokoaikatyöstä maksettua lomarahaa ei vähennetä ansiopäivärahasta.

 

Jos olet työllistymistä edistävässä palvelussa ja opiskelet

 

Jos opiskelet työllistymissä edistävässä palvelussa oppilaitoksessa ja oppilaitoksessa on loma-aika, tarkista, onko TE-toimisto ilmoittanut oppilaitoksen loma-ajan työttömyyskassaan antamassaan lausunnossaan ja onko loma-aika ilmoitettu oikein. Näet työttömyyskassaan annetut lausunnot joko työttömyyskassan sähköisestä asioinnista (www.prokassa.fi) tai kirjautumalla TE-toimiston oma asiointi -palveluun (www.te-palvelut.fi). Jos loma-aikaa ei ole ilmoitettu tai se on ilmoitettu väärin, ota yhteyttä TE-toimistoon. Ilmoita loma-aika myös hakemuksen päiväkohtaisessa ilmoituksessa ja kerro hakemuksen lisätiedot -kohdassa, että kyseessä on oppilaitoksen loma-aika. Näin nopeutat hakemuksesi käsittelyä, kun tiedot ovat ajan tasalla.

 

Sovitellun päivärahan suojaosa on 500 euroa 30.9.2021 asti

 

Sovitellun päivärahan suojaosa 500 euroa, sai jatkoa 30.9.2021 asti. Suojaosa tarkoittaa sitä, että voit tienata 500 euroa kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa ansiopäivärahaan. 500 euron ylimenevän palkan osuudesta 50 % vaikuttaa ansiopäivärahaan vähentävästi. Esimerkiksi 1000 euron palkka vähentää ansiopäivärahaa 250 eurolla kuukaudessa. Sovitellun päivärahan arviomäärän voi laskea työttömyyskassan sähköisessä asiointijärjestelmässä www.prokassa.fi.  

 

Liikkuvuusavustuksen lyhyempi työmatka-aikaedellytys jatkuu 30.9.2021 asti

 

Kokoaikatyöhön myönnettävän liikkuvuusavustuksen lyhyempi työmatka-aikaa koskeva edellytys jatkuu 30.9.2021 asti. Liikkuvuusavustusta voi saada, jos vastaanottaa kokoaikatyön ja edestakainen työmatka kestää keskimäärin yli 2 tuntia päivässä. Lisäksi työsuhteen pitää alkaa viimeistään 30.9.2021. Jos työsuhde alkaa vasta 1.10.2021, noudatetaan normaalia ehtoa, joka tarkoittaa sitä, että edestakaisen työmatkan täytyy kestää keskimäärin yli 3 tuntia päivässä. Katso tarkemmat edellytykset liikkuvuusavustuksen myöntämiselle Pro-kassan sivuilta www.prokassa.fi.  

Yrittäjä voi hakea työmarkkinatukea 30.9.2021 asti

 

Myös yrittäjille myönnettävää työmarkkinatukea koskevaa poikkeuslakia jatketaan 30.9.2021 asti. Yrittäjä voi hakea Kelasta työmarkkinatukea, jos tulot ovat pudonneet koronaepidemian vuoksi. Työmarkkinatukea voi hakea niin yksityinen elinkeinoharjoittaja kuin yhtiömuodossa yritystoimintaa harjoittava yrittäjä. Yritystoiminnan lopettamista ei edellytetä. Yrittäjän täytyy ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi saadakseen työmarkkinatukea. Poikkeuslaki on voimassa 30.9.2021 asti. Asiasta kerrotaan lisää Kelan sivuilla www.kela.fi.    

 

Ansiopäivärahan ikäraja nousee 18 vuoteen 1.8.2021 alkaen

 

Oppivelvollisuuden ikäraja nousee 18 ikävuoteen 1.8.2021 alkaen. Muutoksen myötä myös ansiopäivärahan ikäraja nostetaan 18 vuoteen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ansiopäivärahaa ei voida myöntää alle 18-vuotiaalle, ellei hän ole suorittanut oppivelvollisuuslain mukaista oppivelvollisuutta eli ammatillista tutkintoa tai ylioppilastutkintoa, vaikka hän olisi ollut työttömyyskassan jäsen ja kerännyt 26 viikon työssäoloehdon jäsenyysaikanaan.