Työttömyyskassan maksamat etuudet nousevat vuoden 2023 alusta

25.10.2022

Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan 4,2 prosenttia 1.1.2023 alkaen. Korotuksen vaikutuksesta peruspäiväraha ja ansiopäivärahan perusosa nousevat 35,72 eurosta 37,21 euroon päivässä. Korotus nostaa myös työttömyyskassan maksamia etuuksia. Liikkuvuusavustus nousee 4,2 prosenttia eli 37,21 euroon päivässä. Ansiopäivärahaan korotus vaikuttaa sen sijaan vähemmän, koska indeksikorotus tehdään vain ansiopäivärahan perusosaan. Esimerkiksi 2 800 euron kuukausipalkasta laskettu ansiopäiväraha nousee hieman yli prosentin, noin 0,75 euroa päivässä bruttona.

Myös työttömyysetuuksiin maksettaviin lapsikorotuksiin tehdään 4,2 prosentin indeksikorotus. Lisäksi lapsikorotuksiin tehdään määräaikainen 20 prosentin korotus vuodelle 2023. Lapsikorotusta maksetaan 1.1.2023 alkaen yhdestä huollettavasta lapsesta 7,01 euroa päivässä (korotus 1,4 euroa), kahdesta lapsesta 10,29 euroa päivässä (korotus 2,06 euroa) ja kolmesta tai sitä useammasta lapsesta 13,26 euroa päivässä (korotus 2,65 euroa).