Työttömyyskassan maksamia etuuksia korotetaan määräajaksi elokuusta alkaen

01.08.2022

Kansaneläkeindeksiin tehtiin ylimääräinen korotus eduskunnan päätöksellä elokuun alusta alkaen. Korotuksen tarkoituksena on nostaa kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien euromäärää ja siten pyrkiä lisäämään pienituloisten eläkkeen- ja etuudensaajien maksukykyä inflaation kiihtymisen vuoksi. Tarkistuksen myötä myös työttömyyskassan maksamia etuuksia korotetaan.  Esimerkiksi 2 700 euron kuukausituloista laskettu ansiopäiväraha nousee noin 0,66 euroa päivässä ja 14 euroa kuukaudessa. Korotus on määräaikainen ja sitä maksetaan etuuksiin ajalla 1.8.−31.12.2022.  Seuraava indeksitarkistus tehdään ensi vuoden alussa. Työttömyyskassa korottaa etuudet automaattisesti ilman erillistä pyyntöä.