Työttömyysturvaan ehdotetut muutokset eivät vaikuta lisäpäiviin (ns. eläkeputki)

05.10.2023

Työttömyyskassa Prohon on tullut jonkin verran kyselyjä siitä, miten työttömyysturvaan ehdotetut muutokset vaikuttavat lisäpäivien maksamiseen. Lisäpäiväoikeuteen ei olla tekemässä muutoksia. Joten mikäli olet jo lisäpäivillä, niiden maksaminen jatkuu normaalisti. Sen sijaan lisäpäiväoikeus on poistumassa asteittain aiemmin tehdyn lakimuutoksen myötä. Vuosina 1961 ja 1962 syntyneillä henkilöillä on lisäpäiväoikeuden ikäraja edelleen 62 vuotta. Vuonna 1963 syntyneillä henkilöillä ikäraja on 63 vuotta ja vuonna 1964 syntyneillä on ikäraja 64 vuotta. Lisäksi edellytetään vähintään viiden vuoden työskentelyä viimeisen 20 vuoden aikana. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneet henkilöt eivät ole enää oikeutettuja lisäpäiviin.  

Työttömyysturvaan tehtävien muutosten listalla on ikäsidonnaisista poikkeuksista luopuminen. Vielä ei ole tarkempaa tietoa siitä, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Mutta näyttäisi siltä, että 58 vuotta täyttäneiden oikeus 500 päivän enimmäisaikaan säilyisi. Nykyisin 58 vuotta täyttäneellä työnhakijalla on oikeus 500 päivään, jos hän on täyttänyt 58 vuotta työssäoloehdon täyttyessä, ja hän on lisäksi ollut työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Mikäli oikeus 500 päivään poistuisi, enimmäisaika olisi 400 päivää. Tiedotamme lisää, kun asiasta on saatavilla tarkempia tietoja.