Työttömyysturvaan tehdyt väliaikaiset muutokset voimaan 15.4.2020

14.04.2020

Omavastuuajan osalta lakimuutos tarkoittaa käytännössä sitä, että jos ensimmäinen lomautus- tai työttömyyspäivä on 16.3.2020 tai viimeistään 6.7.2020, maksamme päivärahaa heti lomautuksen tai työttömyyden alkamisesta. Omavastuuaika on edelleen olemassa, mutta päivärahaa voidaan maksaa samanaikaisesti omavastuuajan kanssa. Jos ensimmäinen lomautusjakso on esimerkiksi 16.3.2020-22.3.2020, päivärahaa maksetaan heti 16.3.2020 alkaen ja omavastuuaika kuluu taustalla samanaikaisesti, jolloin omavastuuaika on kerätty ajalle 16.3.-22.3.2020.    

Työssäoloehtoa on kahden pituista. Palkansaajan työssäoloehto on 13 viikkoa 16.3.2020 – 6.7.2020 välisenä aikana, jos et ole ehtinyt kartuttaa normaalia 26 viikon työssäoloehtoa ennen työttömyyttä tai lomautusta. Et voi itse valita, kumpaa työssäoloehdon pituutta kassa käyttää, vaan ensisijaisesti käytetään aina 26 viikon työssäoloehtoa. Ja 13 viikon työssäoloehtoa käytetään vain siinä tapauksessa, että 26 viikkoa ei täyty ennen lomautusta tai työttömyyttä. Ja jotta 13 viikon työssäoloehtoa voidaan soveltaa, edellyttää tämä lisäksi sitä, että sinulta löytyy vähintään yksi työssäoloehtoa kartuttava kalenteriviikko 1.3.2020 jälkeiseltä ajalta. Lisäksi 13 viikon työssäoloehto on täytynyt kartuttaa työttömyyskassan jäsenyysaikana. Yrittäjän ei omistavan perheenjäsenen työssäoloehto on puolestaan 26 viikkoa, jos normaali  52 viikkoa ei täyty.

Lomautuksen perusteella maksettava ansiopäiväraha ei kerrytä työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa (300-500 päivää) ajalla 16.3.—30.6.2020. Enimmäismaksuajan jäädyttäminen koskee vain uusia lomautuksia, jotka toteutetaan ajalla 16.3.—30.6.2020. Ennen 16.3.2020 alkaneen lomautuksen perusteella maksettavan päivärahan enimmäisaika kuluu normaalisti. Jos lomautus jatkuu vielä 30.6.2020 jälkeen, maksetut työttömyyspäivät kuluttavat jälleen enimmäismaksuaikaa. Päivärahaa voidaan maksaa maksimissaan 300-500 päivältä. Enimmäisajan (300-500 päivää) pituus riippuu hakijan työhistoriasta ja iästä. 

Päätoimisesti toimineelle yrittäjälle voidaan maksaa 16.3 – 30.6.2020 työmarkkinatukea, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt laajalle levinneestä koronasta johtuen.Työmarkkinatuen saaminen määräajalla ei edellytä yritystoiminnan lopettamista eikä YEL-vakuutuksen lopettamista. Yrittäjä voi siten jatkaa yrityksen tuotannollista ja taloudellista toimintaa. Työmarkkinatukea haetaan Kelasta.