Työttömyysturvalakiin esitetään useita muutoksia

18.10.2023

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen työttömyysturvalain muuttamisesta. Esityksen mukaan omavastuuaika ja työssäoloehto pitenevät nykyisestä, lapsikorotukset ja työtulon suojaosa poistetaan sekä lomakorvauksen jaksotus palautetaan. Ensimmäisten muutosten olisi tarkoitus tulla voimaan jo ensi vuoden alussa.

 

Omavastuuajan pidentäminen ja lomakorvauksen jaksotus tulisivat voimaan 1.1.2024

Omavastuuajan pidentämistä ja lomakorvauksen jaksotusta koskevia muutoksia esitetään voimaan 1.1.2024. Omavastuuaika pitenisi seitsemään päivään nykyisestä viidestä päivästä. Hallituksen esityksen mukaan omavastuuajan pituus olisi seitsemän päivää, jos omavastuuaika alkaa 1.1.2024 tai sen jälkeen. Omavastuuaika tarkoittaa työttömyyden tai lomautuksen alkaessa asetettavaa jaksoa, jonka ajalta ei makseta ansiopäivärahaa.

Lomakorvauksen jaksotus on ollut työttömyysturvalaissa jo aikaisemmin, mutta jaksotuksesta luovuttiin 2013. Nyt jaksotus aiotaan hallituksen esityksen mukaan palauttaa työttömyysturvalakiin. Lomakorvauksen jaksotus tarkoittaa sitä, että työsuhteen aikana pitämättä jääneet lomapäivät, jotka maksetaan työsuhteen päättyessä lomakorvauksena, siirtävät ansiopäivärahan alkamista. Jos lomapäiviä on jäänyt pitämättä esimerkiksi kuukausipalkan verran, ansiopäivärahan maksaminen siirtyisi noin kuukaudella eteenpäin. Lomakorvaus jaksotettaisiin, jos se on maksettu yli kaksi viikkoa kestäneen kokoaikatyön päättyessä. Jaksotus koskisi hallituksen esityksen mukaan työsuhteita, jotka päättyvät 1.1.2024 tai sen jälkeen. Vuoden 2023 puolella päättyvän työsuhteen perusteella maksettua lomakorvausta ei siis jaksotettaisi.

 

Ansiopäivärahan lapsikorotukset ja työtulon suojaosa poistuisivat 1.4.2024

Lapsikorotukset ja työtulon suojaosa (300 euroa) poistuisivat 1.4.2024 alkaen. Huollettavista alaikäisistä lapsista maksetaan lapsikorotusta lasten lukumäärän mukaan noin 150–285 euroa kuukaudessa. Lapsikorotuksia maksetaan 1.1.2024 alkaen noin 120–228 euroa kuukaudessa. Muutos johtuu siitä, että lapsikorotuksiin tehtiin tänä vuonna ylimääräinen 20 prosentin indeksikorotus, joka on voimassa 31.12.2023 asti. Hallitus on esittänyt, että lapsikorotusta ei makettaisi enää etuuspäiviltä 1.4.2024 alkaen.

Työtulon suojaosan poistuminen tarkoittaa sitä, että jatkossa jokainen ansaittu euro vähentäisi maksettavaa ansiopäivärahaa. Nykyisin ansiopäivärahan saaja voi ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että palkka tai yritystulo vaikuttaa ansiopäivärahan määrään. Suojaosaa ei olisi enää 1.4.2024 alkavissa hakujaksoissa.    

 

Työssäoloehto pidennetään ja muutetaan tulosperusteiseksi

Ansiopäivärahan työskentelyedellytys pitenisi 12 kuukauteen nykyisen 6 kuukauden sijaan. Lisäksi työssäoloehto muuttuisi tuloperusteiseksi (ns. euroistaminen). Työssäoloehto kertyisi toisin sanoen maksetun palkan perusteella, kun se tällä hetkellä kertyy työtuntien perusteella. Pidempi tulosperusteinen työssäoloehto tulisi voimaan 2.9.2024.

 

Indeksikorotukset jäädytetään

Hallitus on myös esittänyt indeksikorotusten jäädyttämistä vuosille 2024–2027. Tämä tarkoittaa ansiopäivärahan osalta sitä, että ansiopäivärahan perusosa ja taitekohta pysyvät vuoden 2023 tasossa.

 

Toinen hallituksen esitys tulossa

Hallitus on antamassa myös toisen esityksen työttömyysturvan muutoksista ensi vuoden puolella. Tähän esitykseen on tarkoitus sisällyttää ansiopäivärahan porrastus sekä ikäsidonnaisista poikkeuksista luopuminen.

Tiedotamme asiasta lisää, kun saamme lisätietoja. Katso myös Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) infosivu muutoksista. Voit myös arvioida, miten suojaosan poistaminen vaikuttaisi tuloihisi. Pääset laskuriin tästä.