Väliaikaiset lakimuutokset jatkuvat edelleen 30.9.2021 asti

10.06.2021

Suojaosa on edelleen 500 euroa kuukaudessa ja 465 euroa neljältä viikolta 30.9.2021 asti. Suojaosa tarkoittaa sitä, että työttömyysetuuden hakija voi tienata 500 euroa kuukaudessa esimerkiksi osa-aikatyöstä ilman, että se vaikuttaa työttömyysetuuteen. Suojaosan ylittävistä tuloista 50 % vaikuttaa ansiopäivärahaan vähentävästi. Normaalisti suojaosa on 300 euroa kuukaudessa ja 279 euroa neljältä viikolta. Voit laskea sovitellun ansiopäivärahan arviomäärän kassan sähköisessä asioinnissa.

Kokoaikatyöhön myönnettävän liikkuvuusavustuksen lyhyempi työmatka-aikaa koskeva edellytys jatkuu 30.9.2021 asti. Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön silloin, kun edestakainen työmatka kestää yli 2 tuntia päivässä normaalin 3 tunnin sijaan. Liikkuvuusavustusta voi saada lyhyemmän työmatka-ajan perusteella, jos työsuhde alkaa viimeistään 30.9.2021. Katso tarkemmat ehdot liikkuvuusavustuksen myöntämiselle tästä.

Yrittäjä voi hakea Kelasta työmarkkinatukea, jos tulot ovat pudonneet koronaepidemian vuoksi. Yritystoiminnan lopettamista ei edellytetä. Saadakseen työmarkkinatukea henkilön täytyy ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi. Poikkeuslaki on voimassa 30.9.2021 asti. Lisätietoa asiasta löytyy Kelan sivuilta.