Vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautetaan

22.05.2024

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen vuorotteluvapaajärjestelmän lakkauttamisesta. Järjestelmä lakkautetaan 1.8.2024. Vuorotteluvapaalle voi vielä jäädä, jos se alkaa viimeistään 31.7.2024. Tämä tarkoittaa sitä, että vuorottelusopimus on toimitettava TE-toimistolle 31.7.2024 mennessä sekä vuorotteluvapaan sijaisen työsopimuksen alkamispäivä pitää olla viimeistään 31.7.2024. Vuorotteluvapaa on vapaaehtoinen järjestely, josta sovitaan työnantajan kanssa. Vapaan pituus voi olla 100-180 kalenteripäivää Vuorotteluvapaalle jääminen edellyttää lisäksi vähintään 20 vuoden työhistoriaa sekä 13 kuukauden yhdenjaksoisen työssäolon saman työnantajan palveluksessa. Voit lukea vuorotteluvapaalle jäämisen ehdoista tästä,