Vuosiloman vaikutus ansiopäivärahan maksamiseen

29.06.2023

Kokoaikatyöstä lomautettu ja vuosiloma

Kokoaikatyöhön perustuvan vuosiloman ajalta ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. Jos olet lomautettu kokoaikatyöstä, ansiopäivärahan maksaminen keskeytetään vuosiloman ajaksi. Loman ajalta ei tarvitse laittaa hakemusta. Mutta jos et halua muuttaa hakemustesi lähettämisrytmiä, voit jatkaa ansiopäivärahan hakemista aiemmassa rytmissä vuosilomasta huolimatta. Muista kuitenkin ilmoittaa loma-aika ansiopäivärahahakemuksessa. Saamme lomapalkkatiedot tulorekisteristä. Tämä ei kuitenkaan poista omaa ilmoitusvelvollisuutta, sillä tulorekisteristä ei ilmene, mille ajalle loma tarkalleen kohdistuu.

Voit pitää työnhaun voimassa myös loman aikana, vaikka päivärahaa ei voida tältä ajalta maksaa. Jos päätät katkaista työnhaun loman ajaksi, muista aktivoida se uudelleen välittömästi loman loputtua, mikäli lomautus jatkuu.  Ansiopäivärahan maksamista ei voida loman jälkeen jatkaa, ellei sinulla ole työnhaku voimassa.  

Jos lomapalkka maksetaan etukäteen

Työnantajat maksavat joskus lomapalkan kaikille työntekijöilleen samaan aikaan, esimerkiksi kesäkuussa. Mutta loma pidetään myöhemmin, esimerkiksi elokuussa. Jos sinulle on käynyt näin, eli olet saanut lomapalkan etukäteen, ilmoita meille, milloin aiot pitää loman. Lomapalkan maksupäivä näkyy tulorekisterissä. Mutta jos meillä ei ole tietoa varsinaisesta loma-ajasta, joudumme lähettämään sinulle kyselyn asiasta. Tämä taas viivästyttää hakemuksesi käsittelyä. Ilmoita vuosilomasi ajankohta viimeistään siinä ansiopäivärahahakemuksessa, joka osuu kokonaan tai osittain lomapalkan maksukuukaudelle.

Osa-aikaisesta työstä ansaittu vuosiloma

Voit hakea osa-aikatyöhön perustuvan vuosiloman ajalta soviteltua päivärahaa normaalisti. Ilmoita loma-aika ansiopäivärahahakemuksessa. Saamme palkkatiedot tulorekisteristä, mutta hakemuksesi käsittely voi nopeutua, jos lähetät palkkalaskelman hakemuksesi mukana. Saatamme nimittäin tarvita palkkalaskelman työssäoloehdon laskemista varten, jos olet työskennellyt epäsäännöllisesti. Loma-aika kerryttää työssäoloehtoa, jos lomapalkka vastaa vähintään 18 viikkotunnin palkkaa. Tätä ei ole aina mahdollista laskea tulorekisteriin ilmoitettujen palkkatietojen perusteella. Lomapalkka huomioidaan sovitellun päivärahan laskennassa maksupäivän mukaan. Jos se maksetaan esimerkiksi kesäkuussa, se huomioidaan kesäkuun soviteltuun päivärahaan, vaikka loma pidettäisiin vasta heinäkuussa.

Pidä työnhaku voimassa TE-toimiston edellyttämällä tavalla myös loman aikana. Soviteltua päivärahaa ei voida muuten maksaa.    

Lomarahan vaikutus ansiopäivärahaan

Osa-aikatyöstä maksettu lomaraha huomioidaan sovitellun päivärahan laskennassa. Kokoaikatyöstä maksetulla lomarahalla ei ole vaikutusta ansiopäivärahan maksamiseen.