Päivärahan hakeminen lomautusajalta

Käytännön toimenpiteitä

Lomautetun tulee ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon (työ- ja elinkeinotoimisto) viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Työnhakijaksi ilmoittaudutaan verkossa osoitteessa www.te-palvelut.fi.    

Verkkopalveluun tulee kirjautua verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Tarkempia tietoja TE-toimiston kanssa asioinnista saa osoitteesta: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/index.html 

Lue TE-toimiston ohjeet huolellisesti ja noudata niitä, jotta työnhaku pysyy varmasti voimassa. Tarkista myös ilmoittautumisen jälkeen, että olet varmasti ilmoittautunut hakevasi kokoaikatyötä. Ansiopäivärahaa ei voida maksaa, jos et hae kokoaikatyötä.

Jos tarvitset apua verkkopalvelujen käytössä tai tietoa TE-palveluista, soita valtakunnallisiin palvelunumeroihin. Numerot löytyvät TE-palvelut -sivuilta osoitteessa: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/index.html  

Ansiopäivärahahakemuksen liitteet

Työttömyyskassa on saanut palkkatiedot tulorekisteristä 1.1.2020 alkaen, joten palkkatodistusta ei tarvitsisi periaatteessa lähettää. On kuitenkin ilmennyt, että tiedot ovat olleet monesti puutteelliset, joten kannattaa varautua siihen, että työttömyyskassa voi joutua pyytämään palkkatietoihin täydennystä, jos tiedot eivät ole riittävät päivärahan määrittelyä varten. Palkkatodistuksen saa edellä mainitusta syystä johtuen myös edelleen lähettää. Päiväraha määritellään lomautusta edeltävältä kuudelta kuukaudelta, jos työssäoloehto on täyttynyt tänä aikana. Jos lomautus alkaa esimerkiksi huhtikuussa, voi palkkatodistus olla ajalta 1.10.2019-31.3.2020.

Lähetä hakemuksen liitteenä:

  • Lomautusilmoitus. Kassalle riittää esimerkiksi sähköpostitse lähetetty ilmoitus, jota ei ole "kynällä" allekirjoitettu. 
  • Henkilökohtainen verotuspäätös, jos on yritystoimintaa, esimerkiksi maa- tai metsätaloutta tai muuta yritystoimintaa. Katso kohdasta lomautusvaihtoehdot, miten yritystulo vaikuttaa ansiopäivärahan maksamiseen esimerkiksi lyhennetyn työviikon ajalta.
  • Päätös mahdollisesta sosiaalietuudesta (esim. osatyökyvyttömyyseläkkeestä). Katso hakemuslomakkeesta, mistä etuuksista tarvitaan päätös
  • Muutosverokortti, jos sitä ei ole tilattu suoraan kassaan. Kassa on saanut 1.2. voimaan tulleet verotiedot suoraan verottajalta. Palkkaa varten myönnettyjen verokorttien ennakonpidätys on verohallinnon päätöksen mukaan vähintään 25 prosenttia, vaikka pidätysprosentti olisi verokortissa pienempi. Etuutta varten myönnetyn muutosverokortin ennakonpidätys pidätetään muutosverokortin mukaisesti ilman korotusta.
  • Tarkista, että hakemuksen mukana on tarvittavat liitteet, ennen kuin lähetät ne työttömyyskassalle. Puutteelliset liitteet viivästyttävät aina ansiopäivärahan käsittelyä.

Hakemus (liitteineen) kannattaa lähettää sähköisen asioinnin kautta, mutta sen voi myös postittaa. Ansiopäivärahojen maksupäivän voi tarkistaa sähköisestä asioinnista. Ansiopäivärahoja maksetaan jokaisena arkipäivänä.

Ansiopäivärahan hakeminen

Ansiopäivärahaa on nopeinta ja turvallisinta hakea kassan sähköisen asiointijärjestelmän kautta lähetettävillä hakemuksilla. Jos tämä ei ole mahdollista, ansiopäivärahahakemuksen voi tulostaa lomakesalkusta (Ohjeet- valikko) ja postittaa liitteineen. Tällöin jatkohakemus postitetaan ensimmäisen ansiopäivärahapäätöksen yhteydessä ja sen jälkeen aina ansiopäivärahamaksun yhteydessä. 

Ansiopäiväraha haetaan aina jälkikäteen, joten hakemuksen lähettämispäivä ei saa olla aikaisempi kuin viimeinen hakemukseen merkattu päivä. Ansiopäivärahaa ei myöskään makseta yli kolme kuukautta taannehtivasti, joten hakemuksen, myös jatkohakemukset, tulee olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta ansiopäivärahaa halutaan maksettavaksi. Hakemus tulee täyttää kohta kohdalta huolellisesti. Puutteellisesti täytetyt hakemukset palautetaan takaisin täydennettäväksi. Hakemusta voi täydentää jälkikäteen, jos kaikkia tarvittavia liitteitä ei vielä ole saatavilla siinä vaiheessa, kun hakemus pitäisi lähettää kassaan.

Lomautettu määräajaksi kokonaan

Mikäli jäsen on lomautettu määräajaksi (esimerkiksi 6.4.2020–19.4.2020), ansiopäivärahahakemus lähetetään työttömyyskassalle lomautuksen päätyttyä eli 19.4.2020.

Lomautettu jaksoissa

Jos lomautus toteutetaan useammassa jaksossa, ensimmäinen ansiopäivärahahakemus lähetetään työttömyyskassalle aikaisintaan sen jälkeen, kun lomautusta on kestänyt vähintään viisi päivää. Jos ensimmäinen lomautusjakso on esimerkiksi 30.3.2020–5.4.2020 ja seuraava lomautusjakso on 20.4.2020–26.4.2020, ensimmäisen hakemuksen voi lähettää joko 5.4.2020 tai seuraavan lomautuksen 20.4.–26.4.2020 jälkeen eli 26.4.2020. Jos lomautus vielä jatkuu, hakemus lähetetään aina kunkin lomautusjakson päätyttyä. Palkkalaskelma kannattaa lähettää hakemuksen mukana hakemuksen käsittelyn sujuvoittamiseksi.   

Lomautettu vuoroviikoin

Jos lomautus toteutetaan siten, että lomautusta on joka toinen viikko, ensimmäinen hakemus lähetetään työttömyyskassaan sen jälkeen, kun on kaksi lomautusviikkoa kulunut. Esimerkiksi jos ensimmäinen lomautusviikko on 13.1.–19.1.2020 ja seuraava lomautusjviikko on 27.1.–31.1.2020, ensimmäinen hakemus lähetetään 31.1.2020. Hakemukseen merkataan sekä työ- että lomautusviikot. Seuraavat  hakemukset lähetetään aina neljältä viikolta jälkikäteen. Hakemuksen liitteenä kannattaa lähettää palkkalaskelma kyseiseltä kuukaudelta hakemuksen käsittelyn sujuvoittamiseksi. 

Lomautettu toistaiseksi

Hakemus lähetetään sen jälkeen kun jäsen on ollut lomautettuna vähintään kaksi kalenteriviikkoa. Tämän jälkeen ansiopäivärahaa haetaan neljän kalenteriviikon jaksoissa. Jatkohakemukset kannattaa lähettää kassan sähköisen asiointijärjestelmän kautta (sähköinen asiointi). 

Lomautettu lyhennetylle työviikolle tai työpäivälle

Jos lomautus toteutetaan lyhennettynä työviikkona, kannattaa hakemus postittaa vasta sen kuukauden lopussa, kun lomautus on alkanut. Jos lomautus alkaa 6.4.2020, hakemuksen voi lähettää 30.4. Jatkohakemukset lähetetään kalenterikuukausittain ja liitteenä kannattaa lähettää palkkalaskelma kyseiseltä kuukaudelta hakemuksen käsittelyn sujuvoittamiseksi.