Sovitellun päivärahan hakeminen

Soviteltua ansiopäivärahaa haetaan aina yhdenmukaisesti palkkajakson kanssa samalla hakemuksella, kun haetaan ansiopäivärahaa. Palkkajakso voi olla kalenterikuukausi, kuukausi tai neljä kalenteriviikkoa.  

Jos palkka maksetaan kalenterikuukausittain, soviteltu ansiopäiväraha haetaan kuukauden ensimmäisestä päivästä kalenterikuukauden viimeiseen päivään saakka.

Hakemukseen ilmoitetaan työtunnit ja -päivät siten, kun ne ovat toteutuneet. Liitteenä lähetetään palkkatodistus hakujakson aikana tehdystä työstä. Lisäksi työttömyyskassa tarvitsee kopion työsopimuksesta, jos sellainen on tehty.

Satunnaista työtä tekevät jäsenet voivat hakea ansiopäivärahan neljän kalenteriviikon jaksoissa, vaikka työjakso osuisi keskelle hakujaksoa. Jos satunnainen työskentely jatkuu pidempään, täytyy hakujakso muuttaa vastaamaan palkkajaksoa, jotta tulot pystytään kohdentamaan niiden todellisille ansaintajaksoille.  

Työtunnit täytyy aina ilmoittaa hakemukseen, vaikka tulot jäisivät alle suojaosan (300 €/kk tai 279 €/4vk).

Hakemus liitteineen on nopeinta lähettää Pro-kassan sähköisen asioinnin kautta. 

Jäsenmaksu maksetaan ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta.