Jäseneksi liittyminen

Kassan jäseneksi pääsee työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee työntekijä-, toimihenkilö-, esimies- tai asiantuntijatehtävissä teollisuus-, palvelu-, finanssi- tai ICT- ja viestintäsektorilla tai vastaavissa tehtävissä. Lisäksi työttömyyskassan jäseneksi pääsevät työttömyysturvalain ja työttömyyskassalain huomioon ottaen edellä mainittuihin ammatteihin opiskelevat ansiotyössä olevat. Työtön ei voi liittyä jäseneksi, koska hänen kohdallaan palkkatyöntekijäominaisuus ei täyty. Myöskään palkattomalla ajalla, esimerkiksi lomautettuna, ei voi liittyä jäseneksi, vaikka työsuhde olisi voimassa.    

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon. Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.

Kirjallinen hakemus kassan jäseneksi pääsemiseksi on toimitettava työttömyyskassalle tai hallituksen valtuuttamalle jäsenasioita hoitavalle henkilölle tai kassan asiamiespiirille.

Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, jona kirjallinen jäsenhakemus on saapunut jäsenhakemusten toimituspaikkaan, edellyttäen että jäsenmaksut on maksettu mainitusta ajankohdasta lukien. Jos jäsenmaksut on maksettu vasta hakemuksen saapumista myöhemmästä ajankohdasta lukien, työttömyyskassan jäsenyys alkaa tästä päivästä. 

Ammattiliitto Pron ja Työttömyyskassa Pron jäseneksi voit liittyä täyttämällä sähköisen liittymislomakkeen. 

Työttömyyskassa Pron jäseneksi liitytään täyttämällä Työttömyyskassa Pron liittymislomake.

Kaikissa jäsenyyteen liittyvistä asioissa saat lisätietoja soittamalla palvelunumeroon  (09) 1727 3440 arkisin klo 9-15 välisenä aikana.