Sähköisen asioinnin ohjeet

Työttömyyskassa Pron jäsenten käytössä on Sähköinen asiointijärjestelmä. Palvelussa voi mm. selata ja päivittää omia ja maksatukseen liittyviä tietojaan, viestiä kassan etuuskäsittelijöiden kanssa sekä lähettää päivärahahakemukset (kaikki) ja liitteet sähköisesti. Palvelun käyttö on jäsenelle maksutonta.

Tarkemmin palvelu on kuvattu alla seuraavissa ohjeissa.

Kirjautuminen

Asiointijärjestelmään pääsee käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjätunnus on aina oma jäsennumero. Kun palveluun kirjaudutaan ensimmäistä kertaa, salasana on henkilötunnuksen loppuosa (neljä viimeistä merkkiä). Ohjelma ”pakottaa” muuttamaan salasanan heti ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. Uusi salasana tulee olla 8 - 12 merkkiä pitkä. Salasanan tulee koostua kirjaimista ja numeroista. Kirjaimet voivat olla isoja tai pieniä. Salasana ei saa sisältää "ääkkösiä" eikä erikoismerkkejä. Sisään järjestelmään kirjaudutaan seuraavasta osoitteesta https://ekassa.proliitto.fi tai työttömyyskassan internetin aloitussivulla olevasta Sähköinen asiointi-painikkeesta.

Jos salasana unohtuu, niin uuden salasanan voi tilata sisäänkirjautumisruudulla olevan Salasanan muistutus -linkin kautta. Muistutustoiminto lähettää salasanan tekstiviestillä tai sähköpostilla tai molemmilla siihen osoitteeseen, jonka olet antanut liittoon ja työttömyyskassaan. Näin saatu salasana on 10 merkkinen koostuen numeroista ja isoista kirjaimista.

Aloitussivu

Jäsenpalveluiden aloitussivun tiedoissa näkyvät käyttäjän nimi, viimeisimmät tapahtumat (maksut, päätökset, hakemustiedot, viestit). Lisäksi aloitussivulla on ajankohtaisia uutisia ja linkkejä.

Hakemukset ja Liitteet

Hakemukset ja liitteet

Hakemukset -osiossa voi lähettää ja tulostaa hakemuksia. Sähköiset hakemukset -otsikon alla on lomakkeet, jotka on mahdollista lähettää sähköisesti (ansioturvan ensimmäinen hakemus, jatkohakemukset (muutettava/ei muutettava), vuorotteluvapaahakemus ja liitteet). Huomaa, että päivärahaa voi hakea vain kolme kuukautta jälkikäteen. Tämä koskee myös jatkohakemuksia.

Sähköisesti lähetettävä ANSIOPÄIVÄRAHAHAKEMUS

Sähköistä ansiopäivärahahakemusta käytetään, jos ansiopäivärahaa haetaan ensimmäistä kertaa tai edellisen ansiopäivärahan hakemisesta on kulunut yli kuusi kuukautta. Käytä tätä hakemusta myös siinä tapauksessa, että sinun pitää lähettää toinen hakemus mutta ensimmäistä ei ole vielä käsitelty. Hakemus lähetetään työttömyyskassaan, kun työttömyyden, lomautuksen tai koulutuksen alkamisesta on kulunut vähintään kaksi täyttä kalenteriviikkoa(voit lähettää myös lyhyemmältä ajalta jos esim lomautus on kestänyt vain viikon). Hakemus täytetään kohta kohdalta, jonka jälkeen painetaan ”Allekirjoita ja hyväksy” – painiketta. Allekirjoita ja hyväksy -painikkeen painamisen jälkeen järjestelmä antaa kuittauksen "Lomake vastaanotettu". Jos olet epävarma siitä, onko hakemuksen lähettäminen kassaan onnistunut, voit tarkistaa asian noin puolen tunnin kuluttua hakemuksen lähettämisestä kohdasta käsittelyseuranta. Liitteet voi lähettää hakemuksen mukana tai erikseen joko sähköisesti tai postitse. (Täyttöohjeeseen)

Sähköisen asioinnin etusivulta lähetettävä JATKOHAKEMUS (KOKONAAN LOMAUTETTU TAI TYÖTÖN)

Tämä hakemus voidaan lähettää sähköisesti neljän viikon tai kuukauden jaksoissa eikä sinulla ole jaksolla työpäiviä, jos olet kokonaan työtön, toistaiseksi kokonaan lomautettu tai työllistymistä edistävässä palvelussa (koulutuksessa) toistaiseksi. Jatkohakemus tulee näkvyiin, kun maksurytmin mukainen aika on täyytynyt edellisen jakson päättymisestä lukien (neljä viikkoa tai kuukausi). Hakemukseen ei voi tehdä lisäyksiä tai muutoksia. Hakemus lähetetään laittamalla ruksi kohtaan, jossa tarkistetaan vielä että olet kokonaan työtön tai lomautettu, jonka jälkeen aktivoituu "Allekirjoita ja hyväksy" -painike. Allekirjoita ja hyväksy -painikkeen painamisen jälkeen järjestelmä antaa kuittauksen "Lomake vastaanotettu". Jos olet epävarma siitä, onko hakemuksen lähettäminen kassaan onnistunut, voit tarkistaa asian noin puolen tunnin kuluttua hakemuksen lähettämisestä kohdasta käsittelyseuranta. Jos lähetät hakemuksen et voi sitä enää perua. Tällöin lähetä uusi hakemus ja ilmoita puhelimitse tai sähköisen asioinnin viestillä, että lähetit väärän hakemuksen.

Sähköisesti lähetettävä JATKOHAKEMUS (EI MUUTETTAVA)

Tämä hakemus voidaan lähettää sähköisesti neljän viikon tai kuukauden jaksoissa, jos olet kokonaan työtön, toistaiseksi lomautettu tai työllistymistä edistävässä palvelussa (koulutuksessa) toistaiseksi. Hakemus aukeaa esitäytettynä hakijan valitseman maksurytmin mukaan (neljä viikkoa tai kuukausi). Hakemukseen ei voi tehdä lisäyksiä tai muutoksia, vaan sinun tulee painaa "Allekirjoita ja hyväksy" -painiketta. Allekirjoita ja hyväksy -painikkeen painamisen jälkeen järjestelmä antaa kuittauksen "Lomake vastaanotettu". Jos olet epävarma siitä, onko hakemuksen lähettäminen kassaan onnistunut, voit tarkistaa asian noin puolen tunnin kuluttua hakemuksen lähettämisestä kohdasta käsittelyseuranta.

Sähköisesti lähetettävä JATKOHAKEMUS (MUUTETTAVA)

Tämä hakemus voidaan lähettää, jos

  • työttömyys, lomautus tai työllistymistä edistävä palvelu (esim. koulutus) päättyy tai keskeytyy kesken neljän viikon tai kuukauden hakujakson
  • soviteltua ansiopäivärahaa haetaan osa-aikatyön tai alle kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön perusteella
  • ilmoitat muutoksista kuten sairauslomasta, kuntoutuksesta tms.

Jos hakujakson aikana on työpäiviä, hakemuksen päiväkohtainen selvitys ja työtunnit on täytettävä hakemukseen. Tunnit ja minuutit ilmoitetaan kahdella numerolla. Esim. 7 tunnin ja 30 minuutin pituinen työpäivä merkitään siten, että tuntien kohdalle merkataan 07 ja minuuttien kohdalle 30. Tunnit ja minuutit ilmoitetaan kahdella numerolla.

Palkkalaskelman ja muut tarvittattavt liitteet voi lähettää, 1) joko hakemuksen liitteenä sähköisesti, 2) ilman hakemusta sähköisesti tai 3) postitse. Hakemus täytetään kohta kohdalta, jonka jälkeen painetaan Allekirjoita ja hyväksy" -painiketta. Allekirjoita ja hyväksy -painikkeen painamisen jälkeen järjestelmä antaa kuittauksen "Lomake vastaanotettu". Jos olet epävarma, onko hakemuksen lähettäminen kassaan onnistunut, voit tarkistaa asian noin puolen tunnin kuluttua hakemuksen lähettämisestä kohdasta käsittelyseuranta. Sähköisen asioinnin kautta lähettämäsi hakemukset ja liitteet löydät osiosta Hakemukset ja liitteet->Hakemusten käsittelyseuranta ("skrollaa alas" kohtaan Sähköisesti lähetetyt hakemukset ja liitteet.

Sähköisesti lähetettävä vuorottelukorvaushakemus

Tämä hakemus voidaan lähettää sähköisesti, kun vuorottelusopimus on tehty, ja työnantajalta on saatu palkkatodistus vuorotteluvapaata edeltävältä 52 viikolta. Hakemus täytetään kohta kohdalta, jonka jälkeen painetaan ”Allekirjoita ja hyväksy” – painiketta.

Vuorotteluvapaan muutosilmoitus

Vuorotteluvapaan muutosilmoitusta käytetään, jos vuorotteluvapaan aikana tulee muutoksia vuorotteluvapaaseen (keskeytyy, päättyy, sairaus tms.).

Liikkuvuusavustushakemus

Lataa Liikkuvuusavustushakemuksen lomake omalle koneellesi. Tallenna täytetty lomake ja lähetä se työttömyyskassaan käyttäen "Hakemusten liitteet" -toimintoa. Lomakkeen täyttämiseen tarvitset PDF-tiedostojen lukuohjelmaa, esimerkiksi ilmainen Acrobat Reader.

Hakemusten liitteet

Liitteet (esim. palkkatodistus, lomautusilmoitus, työtodistus jne.) voi lähettää joko hakemusten liitteinä tai ilman hakemusta sähköisesti. Liitteet pitää olla PDF, .TIFF, .JPG, .JPEG tai .PNG muodossa.   Liitteitä voit kerralla lähettää 10 kpl ja yhden tiedoston enimmäiskoko ei saa ylittää 10 MB. VINKKI: Voit ottaa esim palkkatodistuksesta kamerakännykällä kuvan ja lähettää sen kassalle sähköisen asioinnin kautta. Sähköisen asioinnin kautta lähettämäsi hakemukset ja liitteet löydät osiosta Hakemukset ja liitteet->Hakemusten käsittelyseuranta ->"skrollaa alas" kohtaan Sähköisesti lähetetyt hakemukset ja liitteet.

Miten lähetettyä lomaketta pääsee katsomaan?

Lähetettyä lomaketta pääsee katsomaan Näytä valmis lomake -linkillä. Poistu lomakeosiosta -linkillä pääsee takaisin Pro-kassa -järjestelmään. Lomakkeen lähettämisen jälkeen hakemuksessa näkyy allekirjoituksen kohdalla teksti "Lomake allekirjoitettu sähköisesti (henkilötunnus)".

Hakemusten käsittelyseuranta

Käsittelyseurannassa voit seurata hakemuksen kulkua työttömyyskassassa. Seurannan vaiheet ovat:

saapunut = hakemus on saapunut työttömyyskassaan, mutta sitä ei ole vielä otettu käsittelyyn

käsittelyssä = hakemus on otettu käsittelyyn (mahdollisesti pyydetty lisäselvityksiä, jos hakemus on ollut puutteellinen)

valmis = hakemus on käsitelty ja mahdollinen maksu on kirjattu sekä mahdollinen päätös on annettu.

Sähköisesti lähetetty hakemus näkyy Käsittelyseurannassa noin puolen tunnin kuluttua hakemuksen lähettämisestä.

Jäsentiedot

Yhteystiedot

Yhteystiedot -osiossa voi tarkistaa omat yhteystiedot. Päivitä yhteystietoja painikkeesta pääsee päivittämään omia tietojaan. Muutetut tiedot astuvat voimaan, kunnes ne on hyväksytty työttömyyskassassa  Siihen asti näytöllä näkyy teksti "Muutetut tiedot odottavat käsittelyä".

Yhteystietojen viestintä osiossa voit vaikuttaa siihen, haluatko kassan kirjeet sähköisessä muodossa. Ruksittavia palveluja on kolme erilaista:

Sähköposti-ilmoitukset: Ruksimalla tämän vaihtoehdon saat sähköpostiisi ilmoituksen, kun sinulle on lähetetty uusi viesti tai kirje.

Maksuilmoitus tekstiviestillä:Ruksimalla tämän palvelun käyttöön saat tiedon maksupäivästä tekstiviestinä kännykkääsi. Maksuilmoitus on nähtävissä ja tulostettavissa sähköisessä asiointijärjestelmässä Maksut osiossa. Palvelu edellyttää, että matkapuhelinnumerosi on kassan tiedossa. 

Sähköiset kirjeet: Kaikki kirjeet näkyvät vain sähköisessä asioinnissa eikä niistä tule paperikirjettä. Päätökset tulevat kuitenkin edelleen paperisena ellei jäsen ole ottanut käyttöön Postin tarjoamaa Netposti palvelua.

Jäsenmaksut

Jäsenmaksut -osiossa näkyy maksetut jäsenmaksut.

Salasanan vaihto

Salasanan vaihto -osiossa voit vaihtaa salasanasi.

Maksut, päätökset ja kertymät

Maksetut etuudet

Maksetut etuudet-osiossa näet maksetut etuudet, ja voit tulostaa ja tarkastella maksuilmoituksia.

Päätökset

Päätökset -osiossa näkyy annetut päätökset (myönteiset ja kielteiset). Päätösnumero-linkkiä klikkaamalla pääsee katsomaan valitun päätöksen tietoja tarkemmin. Huom! Päätökset eivät tulostu samannäköisinä kuin viralliset päätökset.

Maksettujen päivien määrä

Osiossa voi seurata esimerkiksi, kuinka monta päivää enimmäisajasta on kulunut.

Lausunnot

Lausunnot -osiossa näkyy työvoimapoliittiset lausunnot, jotka ovat tulleet TE-toimistosta. Linkkiä klikkaamalla pääsee katsomaan valitun lausunnon tietoja tarkemmin.

Verotiedot

Verotiedot-osiossa näkyy verotiedot.

Päivärahalaskuri

Päivärahalaskurissa voit tehdä kokeiluja päivärahan tasosta eri tilanteissa.

Viestit ja kirjeet

Viestit ja kirjeet-osiossa voi lähettää ja vastaanottaa viestejä sekä tarkastella kassan lähettämiä kirjeitä sähköisessä muodossa.

Palvelun lopettaminen

Lopeta-painikkeen painamisen jälkeen tulee ohje tyhjentää välimuisti ja historiatiedot. Välimuisti- ja historiatiedot -linkeistä löytyvät ohjeet kyseisten toimenpiteiden suorittamiseen.

Käyttöturvallisuus

Palvelun tietoliikenne on suojattu 128 bittisellä ssl-salauksella, jota yleisesti käytetään myös verkkopankeissa. Jos sähköistä asiointia tai palvelua käytetään julkisissa tiloissa olevilta koneilta tai toisen henkilön koneelta, on käytön jälkeen aina tyhjennettävä selaimen evästeet, välimuisti/väliaikaiset internet-tiedostot ja sivuhistoria. Tämä varotoimenpide on suositeltavaa tehdä myös omassa käytössä olevalla koneella asioidessa.

Tuetut selaimet

Seuraavat selaimet (minimi versioineen) ovat tuettuja:

 Windows

Edge

Chrome 30

Firefox 30

Opera 12

Linux

Firefox 30

Chrome 30

Opera 12

Mac

Safari 10

Opera 12

Chrome 30

Firefox 30

Mobiili os:

Chrome

Safari

Opera