Jos sinut lomautetaan esimerkiksi koronan seurauksena

26.05.2020

 • Voit halutessassi laskea arvion päivärahasi suuruudesta kassan sähköisessä asioinnissa olevalla Päivärahalaskurilla.    
 • Lähetä ansiopäivärahahakemus työttömyyskassaan, kun olet ollut kaksi viikkoa lomautettuna. Jos lomautus ei kestä kahta viikkoa, lähetä hakemus heti lomautuksen päätyttyä. Jos sinut lomautetaan lyhennetylle työviikolla, lähetä hakemus, kun sinulla on ollut kuusi lomautuspäivää. Päivärahaa haetaan aina jälkikäteen. 
 • Päivärahaa haetaan kassan sähköisen asioinnin kautta, johon kirjaudutaan kassan etusivulta suomi.fi tunnuksia käyttäen. Hakemuksen voi lähettää vaihtoehtoisesti postitse.
 • Työttömyyskassa on saanut palkkatiedot tulorekisteristä 1.1.2020 alkaen, joten palkkatodistusta ei tarvitsisi periaatteessa lähettää. On kuitenkin ilmennyt, että tiedot ovat olleet monesti puutteelliset, joten kannattaa varautua siihen, että työttömyyskassa voi joutua pyytämään palkkatietoihin täydennystä, jos tiedot eivät ole riittävät päivärahan määrittelyä varten. Palkkatodistuksen saa edellä mainitusta syystä johtuen myös edelleen lähettää. Päiväraha määritellään lomautusta edeltävältä kuudelta kuukaudelta, jos työssäoloehto on täyttynyt tänä aikana. Jos lomautus alkaa esimerkiksi huhtikuussa, voi palkkatodistus olla ajalta 1.10.2019-31.3.2020.

Lähetä hakemuksen mukana

  • Työnantajalta saamasi lomautusilmoitus. Kassalle riittää esim. sähköpostitse lähetetty ilmoitus, jota ei ole "kynällä" allekirjoitettu. 
  • Päätös mahdollisesta sosiaalietuudesta (katso hakemuslomakkeesta, mistä etuuksista tarvitaan päätös)
  • Verotuspäätös, jos sinulla on sivutoimista yritystoimintaa, esimerkiksi maa- tai metsätaloutta
  • Muutosverokortti, jos et ole tilannut sitä suoraan työttömyyskassaan. Työttömyyskassa on saanut 1.2. voimaan tulleet verotiedot suoraan verottajalta, joten ennakonpidätys tehdään ko. tiedon mukaan, jos kassalla ei ole muutosverokorttia. Huomaa, että näissä verokorteissa ennakonpidätys on vähintään 25 %.   

Voit halutessasi lukea lomautuksesta ja päivärahan hakemisesta eri tilanteissa tarkemmin kohdista lomautusvaihtoehdot  ja päivärahan hakeminen lomautusajalta.

Proliiton nettisivuilla www.proliitto.fi on kooste usein kysytyistä kysymyksistä koskien koronavirusta.

 • Normaalisti lomautuksen alkaessa asetetaan viiden päivän omavastuuaika, mutta omavastuuaikaa ei poikkeuksellisesti aseteta, jos lomautus alkaa 16.3.2020 ja viimeistään 6.7.2020.   

TE-toimiston sivuille pääset tästä.

Jos sinua ei ole lomautettu, mutta työntekosi on estynyt, ilmoittaudu tässäkin tapauksessa TE-toimistoon työnhakijaksi. TE-toimisto antaa työttömyyskassalle lausunnon siitä, onko tässä tilanteessa kysymys lomautukseen rinnasteisesta syystä, jolloin työttömyyspäivärahaa voitaisiin maksaa tällä perusteella. Lomautukseen rinnasteinen syy ei kuitenkaan ole se, jos joudut jäämään kotiin lapsen kanssa siitä syystä, että koulu on kiinni. Työttömyyspäivärahaa ei voida maksaa tässä tilanteessa.