Työttömyyskassaan tulleita kysymyksiä lomautuksesta

04.06.2020

Minut lomautetaan, miten toimin?

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon heti ensimmäisenä lomautuspäivänä. TE-toimistoon pääset tästä. Työnantaja ei voi tehdä ilmoittautumista puolestasi.

Mikä tulee olemaan päivärahani suuruus?

Voit laskea päivärahan tason kassan sähköisessä asioinnissa, johon pääset kirjautumaan tästä. Kirjautuminen on myös kassa etusivulla oikeassa reunassa (vihreä banneri). Kun olet kirjautunut sisään, etusivulla on osio, jossa lukee päivärahalaskuri. 

Otetaanko minulta viiden päivän omavastuuaika lomautuksen alkaessa?

Omavastuuaika on sinänsä olemassa, mutta ko. ajalta maksetaan päivärahaa, jos lomautus alkaa 16.3.2020-31.12.2020 välisenä aikana. Sillä ei ole merkitystä, milloin lomautusilmoitus on annettu, vaan sillä, mikä on ensimmäinen lomautuspäivä, jolta päivärahaa voidaan maksaa. Jos ensimmäiset lomautuspäivät ovat esimerkiksi 3.8.-4.8.20 (kaksi päivää), näiltä päiviltä maksetaan päivärahaa ja sinulle on kertynyt kaksi päivää omavastuupäiviä. Jos seuraava lomautus on 26.10.-30.10.20, maksamme päivärahaa viideltä päivältä ja sinulle on samalla kertynyt omavastuuaika 3.8.-4.8. ja 26.10.-28.10. lomautuspäivistä. 

Poikkeuslain aikana ei ole voimassa omavastuuaikaa koskeva 8 viikon sääntö (= omavastuuajan täytyisi täyttyä kahdeksan kalenteriviikon aikana). Jos ensimmäinen lomautus alkaakin vasta 1.1.2021, ovat normaalit ehdot voimassa eli omavastuuaika on viisi päivää, sen täytyy täyttyä kahdeksan kalenteriviikon aikana ja omavastuuajalta ei makseta päivärahaa.       

Milloin ja miten haen päivärahaa?

Kätevimmin se hoituu kassan sähköisessä asioinnissa, johon pääset kirjautumaan tästä. Kirjautuminen on myös kassa etusivulla oikeassa reunassa (vihreä banneri). Ohje kirjautumisesta löytyy kirjautumissivulta. Kun olet kirjautunut sisään, klikkaa osiota, jossa lukee ”Hakemukset ja liitteet”. Klikkaa sen jälkeen taas ”Hakemukset ja liitteet” , jolloin aukeaa sivu, jossa on erilaisia hakemuksia. Ylimmäisenä on Ansiopäivärahahakemus. Huomaa, että päivärahaa ei voi hakea etukäteen. Sitä ei myöskään makseta kolmea kuukautta vanhemmalta ajalta.

Jos olet kokonaan lomautettu yhteen putkeen vähintään kaksi viikkoa, täytä ansiopäivärahahakemus kahdelta ensimmäiseltä lomautusviikolta ja lähetä se kassaan vasta sen jälkeen, kun kaksi viikkoa on kulunut. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä asiointia hakemuksen lähettämiseen, postita hakemus liitteineen.  

Jos sinut on lomautettu joka toiseksi viikoksi, lähetä hakemus kassaan, kun lomautuksen alkamisesta on kulunut kolme viikkoa. Jos ensimmäinen lomautusviikko on esimerkiksi viikko 15 (6.4.-12.4.) ja seuraava lomautusviikko on viikko 17 (20.4.-26.4.) lähetä hakemus 26.4.2020.

Jos sinut lomautetaan lyhennetylle työviikolle (sinulla on viikon aikana kokonaisia lomautus- ja työpäiviä), lähetä hakemus kassaan, kun sinulla on ollut vähintään kuusi lomautuspäivää. Jos lomautuspäiviä on vain silloin tällöin, voit lähettää hakemuksen myös lyhyemmältä ajalta, jotta päivärahapäivät eivät "vanhenisi", sillä päivärahaa maksetaan vain kolmelta kuukaudelta taannehtivasti.          

Lähetä hakemuksen mukana

• Työnantajalta saamasi lomautusilmoitus. Kassalle riittää esim. sähköpostitse lähetetty ilmoitus, jota ei ole "kynällä" allekirjoitettu.
• Päätös mahdollisesta sosiaalietuudesta (katso hakemuslomakkeesta, mistä etuuksista tarvitaan päätös)
• Verotuspäätös, jos sinulla on sivutoimista yritystoimintaa, esimerkiksi maa- tai metsätaloutta
• Muutosverokortti, jos et ole tilannut sitä suoraan työttömyyskassaan. Työttömyyskassa on saanut 1.2. voimaan tulleet verotiedot suoraan verottajalta, joten ennakonpidätys tehdään ko. tiedon mukaan, jos kassalla ei ole muutosverokorttia. Huomaa, että näissä verokorteissa ennakonpidätys on vähintään 25 %.

Voit tilata muutosverokortin työttömyyspäivärahaa varten OmaVerosta.

Työttömyyskassa on saanut palkkatiedot tulorekisteristä 1.1.2020 alkaen, joten palkkatodistusta ei tarvitsisi periaatteessa lähettää. On kuitenkin ilmennyt, että tiedot ovat olleet monesti puutteelliset, joten kannattaa varautua siihen, että työttömyyskassa voi joutua pyytämään palkkatietoihin täydennystä, jos tiedot eivät ole riittävät päivärahan laskemista varten. Käsittelyn sujuvoittamiseksi palkkatodistuksen voi siten edelleen lähettää. Päiväraha lasketaan lomautusta edeltävien noin kuuden kuukauden tulojen perusteella (jos työssäoloehto on täyttynyt tänä aikana). Jos lomautus alkaa esimerkiksi huhtikuussa, voi palkkatodistus olla ajalta 1.10.2019-31.3.2020.

Miten toimin sen jälkeen, kun olen lähettänyt ensimmäisen hakemuksen?

Kun olet lähettänyt ensimmäisen hakemuksen kassaan, lähetä seuraava hakemus, kun on kulunut seuraavat neljä kalenteriviikkoa. Jos joudumme maksamaan soviteltua päivärahaa, ilmoitamme sinulle, missä rytmissä päivärahaa haetaan. Jos emme ole vielä antaneet päätöstä ensimmäisestä hakemuksesta, et voi vielä täyttää jatkohakemusta, vaan joudut vielä täyttämään ansiopäivärahahakemuksen. Mutta jos olemme jo antaneet päätöksen ensimmäisestä hakemuksesta, valitse sähköisessä asioinnissa "ei muutettava jatkohakemus", jos olet ollut kokonaan lomautettu. Ja jos olet ollut lomautettuna osan tästä neljästä viikosta, valitse "muutettava jatkohakemus".  

Menin sähköiseen asiointiin katsomaan tulorekisteritietojani, mutta siellä lukee "tulorekisteritieto puuttuu". Mistä tämä johtuu?

Kassa saa tulorekisteristä tiedot vasta sen jälkeen, kun olet lähettänyt hakemuksen kassaan. Jos haluat käydä katsomassa omia tietojasi tulorekisteristä tätä ennen, sinun täytyy kirjautua tulorekisteriin tästä (www.tulorekisteri.fi)

Mistä voin tarkistaa, missä vaiheessa hakemukseni käsittely on?

Voit seurata hakemuksesi käsittelyn etenemistä sähköisessä asioinnissa. Kassan etusivulla on puolestaan kerrottu kassaan tulleiden hakemusten käsittelytilanne. 

Onko merkitystä päivärahan maksamiselle, miten olen lomautettuna?

Kyllä on merkitystä. Selkein lomautustapa on olla lomautettuna aina kokonaisia kalenteriviikkoja. Jos tämä ei ole mahdollista, niin selkeä lomautustapa on myös olla lomautettuna kokonaisia työpäiviä kalenteriviikon aikana (ns. lyhennetty työviikko). Tässä vaihtoehdossa voi tosin joutua sovitellun päivärahan piiriin, mikäli sinulla on myös jotain muuta tuloa, esimerkiksi sivutyö tai sinulla on yritystoimintaa. Tällöin huomioimme lomauttavalta työnantajaltasi saamasi palkan sekä sivutulon tai yritystulon ja maksamme soviteltua päivärahaa. Ja jos olet osa-aikatyössä ja sinut lomautetaan lyhennetylle työviikolle (sinulla on sekä työpäiviä, että lomautuspäiviä kalenteriviikon aikana), maksamme tässäkin tapauksessa soviteltua päivärahaa. 

Hankala vaihtoehto on olla lomautettuna sekalaisesti eli saman viikon aikana on esimerkiksi vajaita työpäiviä, kokonaisia lomautuspäiviä ja kokonaisia työpäiviä. Näissä tapauksissa maksamme soviteltua päivärahaa ja tulot huomioidaan siihen ajankohtaan, kun ne on ansaittu, joten tämä viivästyttää hakemuksen käsittelyä.     

Olin edellisen kerran lomautettuna tammikuussa ja minut lomautetaan uudelleen huhtikuussa. Miten toimin?

Ilmoittaudu ensin TE-toimistoon työnhakijaksi ensimmäisenä lomautuspäivänä. Kun lomautuksesta on kulunut kaksi viikkoa, täytä sähköisessä asioinnissa ”muutettava jatkohakemus” ja lähetä se työttömyyskassaan. Lähetä hakemuksen mukana lomautusilmoitus. Muutettavaa jatkohakemusta voi käyttää aina, kun edellisestä lomautuksesta on kulunut alle kuusi kuukautta.

Päivärahaa maksetaan saman suuruisena kuin edellisen lomautuksen aikana.

Minulla on neljä lomautuspäivää 5.10.-8.10.2020. Miten minun käy, jos seuraava lomautus on vasta 21.12.-31.12.2020? 

Sinulla neljä omavastuupäivää kartutettuna ajalta 5.10.-8.10.20. Koska poikkeuslaki on voimassa 31.12.2020 asti, voimme ottaa 21.12. päivän omavastuupäiväksi, jolloin viiden päivän omavastuuaika on kerrytettynä ja maksaa lopuilta lomautuspäiviltä päivärahaa.   

Maksaako kassa arkipyhiltä päivärahaa? 

Jos saat kuukausipalkkaa ja olet lomautettuna vain osan sellaisesta kuukaudesta, jossa on arkipyhiä, emme maksa arkipyhiltä päivärahaa, koska näiltä päiviltä ei pääsääntöisesti tehdä vähennystä palkkaan. Jos olet lomautettuna esimerkiksi molemmat pääsiäisviikot, maksamme päivärahaa kahdeksalta päivältä. On tietysti aloja, joissa arkipyhät ovat lomautuspäiviä siitä syystä, että työtä tehdään myös arkipyhinä. Tällöin maksamme arkipyhiltä päivärahaa ne olisivat olleet työpäiviä ja palkanvähennys on tehty. Tällöin maksamme päivärahaa myös arkipyhiltä. On kuitenkin rahallisesti aina hieman parempi, että arkipyhät eivät ole lomautuspäiviä.  

Arkipyhä merkataan lomakkeeseen valitsemalla päiväkohtaiseen valintaan Muu ja selitykseksi Arkipyhä.

Jos taas olet tuntipalkalla, saatat olla oikeutettu arkipyhäkorvaukseen.

Miten maksan jäsenmaksua lomautuksen aikana?

Jos olet lomautettu kokonaan (et saa palkkaa), sinun ei tarvitse maksaa jäsenmaksua itse. Sinun ei myöskään tarvitse ilmoittaa lomautuksesta erikseen liiton jäsenpalveluun Työttömyyskassa perii työttömyyspäivärahasta jäsenmaksun, joka on 32 senttiä per maksettu päivärahapäivä.   

Jos olet lomautettuna osittain (saat palkkatuloa), maksa jäsenmaksu palkkatulosta normaalisti.

Teen osa-aikaista työtä. Minulle ei ole määritelty minimi viikkotyöaikaa, vaan olen työssä tarvittaessa 0-37,5 tuntia viikossa. Työnantajani ilmoitti, että sillä ei ole tarjota työtä seuraavaan kahteen viikkoon. Tarvitseeko työttömyyskassa todistuksen tästä?

Ei tarvitse, koska sinulle ei ole määritelty minimi viikkotyöaikaa.  

Minut lomautetaan kokonaan huhtikuusta alkaen ainakin toukokuun loppuun. Minulle osuu vuosiloma lomautuksen ajalle. Miten tämä vaikuttaa ja miten menettelen?

Ilmoita vuosiloma työttömyyspäivärahahakemuksessa merkkaamalla "loma" vuosilomapäivien kohdalle, sillä vuosiloman ajalta ei makseta työttömyyspäivärahaa, vaan loma-aika hypätään yli päivärahan maksamisessa ja päivärahan maksamista jatketaan vuosiloman jälkeen normaalisti.

Vuosiloma ei siis vähennä päivärahan suuruutta, vaan siltä ajalta ei makseta lainkaan päivärahaa. Jos olet lomautettu esimerkiksi 14.4.2020 alkaen ja pidät vuosilomaa 27.4.-3.5.2020, maksamme täyttä päivärahaa 14.4.-26.4.2020, vuosiloma aika hypätään yli ja päivärahan maksamista jatketaan 4.5.2020 alkaen täysimääräisenä. 

Vaikuttaako vuosilomalisä työttömyyspäivärahaan?

Ei vaikuta, jos on kyse kokoaikatyöhön perustuvan vuosiloman ajalta maksettavasta vuosilomalisästä.

Minulle maksetaan lomaraha kokoaikatyöstä lomautukseni aikana. Vaikuttaako se päivärahaani?

Ei vaikuta.

Minulla on puhelinetu käytössä myös lomautuksen aikana. Vaikuttaako tämä päivärahaani?

Ei vaikuta, jos olet lomautettu kokonaisia päiviä ja maksamme sinulle täyttä päivärahaa lomautuspäiviltä. 

Täytyykö lomautusilmoitus olla allekirjoitettu?

Työttömyyskassa ei edellytä tätä, vaan kassalle riittää myös vaikkapa sähköpostitse lähetetty ilmoitus.

Olen kokonaan lomautettuna. Jos sairastun lomautukseni aikana, miten toimin?

Jos olet kokonaan lomautettuna ja sairaus kestää vain muutaman päivän, maksamme päivärahaa ihan normaalisti lomautuspäiviltä. Jos sairausloma kestää yli 10 päivää, sinun täytyy hakea Kelasta sairauspäivärahaa, sillä työttömyyspäivärahaa maksetaan vain Kelan sairausvakuutuslain mukaiselta omavastuuajalta. Sairauspäivärahahakemus löytyy Kelan sivuilta.

Olen lomautettu lyhennetylle työpäivälle. Jos sairastun, miten toimin?

Jos olet lomautettu lyhennetylle työpäivälle ja sairastut, maksamme soviteltua päivärahaa Kelan sairauspäivärahan omavastuuajalta (= sairastumispäivä + 9 seuraavaa arkipäivää). Tämän jälkeen soviteltua päivärahaa ei ole mahdollista saada. Työnantaja hakee Kelalta palkanmaksuun liittyvän Kelan sairauspäivärahan palkanmaksuvelvollisuuden ajalta. Sinulla on mahdollisuus hakea palkanmaksuvelvollisuuden ajalta itsellesi jäljelle jäävä sairauspäivärahan osuus. Sitä ei pystytä sanomaan, jääkö maksettavaa, mutta Kela laskee sen aina jokaisen hakijan kohdalla erikseen. Jos maksettavaa ei jäisi, on mahdollista hakea toimeentulotukea. 

Voinko tienata lomautukseni aikana? Onko 300 euron suojaosa (500 euroa ajalla 1.6.-31.12.2020) tässä tapauksessa?

Jos olet kokonaan lomautettu ja menet lomautuksen aikana "keikkatyöhön" toisen työnantajan palvelukseen enintään kahdeksi viikoksi, maksamme soviteltua päivärahaa. 300 euron suojaosa on tässä tilanteessa. Voit siis tienata 300 euroa kuukaudessa ilman, että se vaikuttaisi päivärahaan. Ajalla 1.6.-31.12.2020 on suojaosa korotettu 500 euroon.  

300 euron suojaosaa ei ole, jos olet kokonaan lomautettu, mutta sinulla on esimerkiksi kaksi työpäivää kuukaudessa lomauttaneelle työnantajallesi. Tämä johtuu siitä, että emme maksa tässä tapauksessa soviteltua päivärahaa, vaan työpäivät jätetään maksamatta ja päivärahaa maksetaan varsinaisilta lomautuspäiviltä.  

Olen vanhuuseläkkeellä, mutta olen jatkanut edelleen työntekoa ja nyt minut lomautetaan. Olenko oikeutettu päivärahaan?

Päivärahaa ei voida maksaa, sillä vanhuuseläke on päivärahan maksamisen estävä sosiaalietuus.  

Ryhdyin nostamaan osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, mutta edelleen työssä ja minut lomautetaan. Olenko oikeutettu päivärahaan?

Päivärahaa voidaan maksaa, sillä osittainen varhennettu vanhuuseläke ei ole päivärahaan vaikuttava sosiaalietuus. Voit edelleen nostaa eläkettä lomautuksen aikana ja päivärahaa maksetaan täysimääräisesti. Eläkettä ei siis vähennetä päivärahasta.    

Olen osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja minut lomautetaan. Mistä päivärahani lasketaan ja miten eläke vaikuttaa päivärahaani?

Päivärahan taso määritellään eläkettä edeltävien tulojen perusteella, jos olet ollut työttömyyskassan jäsen tänä aikana. Osatyökyvyttömyyseläke vähennetään päivärahasta. 

Lomautuksen peruttiin, mutta olin jo ehtinyt ilmoittautua työnhakijaksi. Miten toimin?

Ilmoita TE-toimistoon lomautuksesi peruuntumisesta, jolloin TE-toimisto lähettää lausunnon lomautuksesi peruuntumisesta kassaan. 

Lomautukseni päättyi aikaisemmin kuin mitä oli sovittu. Miten toimin?

Ilmoita TE-toimistoon lomautuksen päättymisestä. Jos sinulla on vielä hakematta päivärahaa lomautuspäiviltä, lähetä hakemus jäljellä olevista lomautuspäivistä. Käytä muutettavaa jatkohakemusta ja ilmoita hakemuksessa aloittavasi yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön.  

 

Päivärahan laskemiseen liittyviä kysymyksiä

Työttömyyskassa ilmoittaa saavansa palkkatiedot tulorekisteristä, joten tarvitseeko minun lähettää palkkatodistusta?

Periaatteessa ei tarvitsisi, koska työttömyyskassa pyrkii käyttämään ensisijaisesti tulorekisterin tietoja. Ongelmana on kuitenkin ollut se, että työnantajat ovat ilmoittaneet tulotietoja hyvin eri tasoisesti, joten tietoihin on jouduttu pyytämään täydennystä. Jos tiedät jo nyt, että yrityksesi palkkatiedot on ilmoitettu hyvin perustasolla, jolloin esimerkiksi lomarahoja ei ole eritelty, sinun kannattaa lähettää palkkatodistus. Jos lomautuksesi alkaa kesäkuussa, voi palkkatodistus olla ajalta 1.12.2019-31.5.2020.

Huomaa, että sitten on eräitä poikkeuksia, jolloin päiväraha lasketaan joltain muulta ajalta kuin suoraan lomautusta edeltävältä ajalta. Näin menetellään esimerkiksi, jos olet ollut vanhempainvapaalla tai kotihoidon tuella etkä ole ehtinyt olla vähintään 26 viikkoa työssä vapaalta palattuasi ennen lomautuksen alkamista. Samoin menetellään, jos olet osittaisella hoitovapaalla. 

Olen osittaisella hoitovapaalla ja minut lomautetaan. Miltä ajalta ansiosidonnainen päivärahani lasketaan?

Päiväraha lasketaan työstä, jota olet tehnyt ennen osittaista hoitovapaata, mikäli olet ollut työttömyyskassan jäsen tänä aikana. Jos olet ollut vanhempainvapaalla ja kotihoidon tuella ennen osittaista hoitovapaata, nämä jaksot hypätään yli ja päivärahan taso lasketaan vanhempainvapaata edeltävän työn perusteella edellyttäen, että olet ollut työttömyyskassan jäsen ja täyttänyt 26 viikon työssäoloehdon ennen vanhempainvapaalle jäämistä. Sillä ei ole merkitystä, kuinka pitkään olet ollut osittaisella hoitovapaalla. Joten päiväraha voidaan joutua määrittelemään hyvinkin pitkältä ajalta. Päivärahan tasoon ei kuitenkaan voida tehdä indeksikorotusta. Pyydä työnantajaltasi palkkatodistus osittaista hoitovapaata edeltävältä ajalta, sillä osittainen hoitovapaa-aika ei ilmene tulorekisteristä. 

Jos olet liittynyt jäseneksi vasta osittaisen hoitovapaan aikana, päiväraha joudutaan laskemaan osittaisen hoitovapaan aikaisen työn perusteella.

Jos Kela maksaa sinulle osittaista hoitorahaa tai joustavaa hoitorahaa lomautuksen aikana, nämä vähennetään työttömyyspäivärahasta. 

Olen osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä. Miltä ajalta päivärahani lasketaan?

Päiväraha lasketaan lomautusta edeltäneiden tulojen perusteella, vaikka olisit tehnyt osa-aikatyötä jäätyäsi osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle. Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei ole päivärahan laskemisessa yli hypittävää aikaa. Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei toisaalta vaikuta työttömyyspäivärahan maksamiseen, sillä eläkettä ei vähennetä päivärahasta.   

Olen opiskellut viime syksystä lähtien ja olen työskennellyt samalla osa-aikaisesti opintojeni ohella. Työnantajani lomauttaa minut huhtikuusta alkaen. Miltä ajalta ansiosidonnainen päivärahani lasketaan?

Opiskeluaika ei valitettavasti ole yli hypättävää aikaa päivärahan tason laskemisessa, jos olet työskennellyt opintojesi aikana vähintään 18 tuntia viikossa. Joten päivärahan laskentaan otetaan mukaan myös nämä viikot.

Olen työskennellyt osa-aikaisesti omasta tahdostani. Miltä ajalta päivärahani lasketaan, kun työnantajani lomauttaa minut?

Jos olet työskennellyt osa-aikatyössä vähintään 18 tuntia viikossa, päiväraha lasketaan lomautusta edeltävien tulojen perusteella. Päiväraha lasketaan siis ajalta, jolta työssäoloehto on täyttynyt. Käytännössä tämä ajanjakso on noin kuusi kuukautta.

Minulla on ollut huomattavasti paremmat tulot viime keväänä kuin mitä ne ovat olleet viime syksystä lähtien. Kuinka pitkältä ajalta päivärahani lasketaan?

Päiväraha lasketaan lomautusta edeltävien tulojen perusteella ja ajalta, jolta 26 viikon työssäoloehto on täyttynyt. Valitettavasti päivärahan laskentajaksoa ei voida pidentää siitä syystä, että tulot ovat olleet paremmat viime keväänä.