Lomakesalkku

Lomakkeet ovat PDF tiedostoja. Saat PDF-tiedostojen lukemiseen tarvittavan Adobe Reader -ohjelman täältä: Adobe Reader

 Työttömyysturva ja vuorotteluvapaa

Ansiopäivärahahakemus.        Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning   Earnings-related allowance application

Vuorottelukorvaushakemus     Ansökan om alterneringsersättning

Vuorottelusopimus          Alterneringsavtal

 Muut

Palkkatodistus    Palkkatodistuksen täyttöohje

Löneintyg            Anvisningar för ifyllande av löneintyg

 Viikottainen selvitys työssäolosta            Utredning om veckoarbetstid

Liikkuvuusavustushakemus       Ansökan_om_rörlighetsunderstöd

Todistus osallistumisesta työllistämistä tukevaan toimintaan   Intyg om deltagande i sysselsättningsstödjande verksamhet

Poissaoloilmoitus TE-palvelusta (palvelun järjestäjä täyttää)

Lomake asuinpaikan määrittämiseksi (Työskentely suomessa)     Lomake asuinpaikan määrittämiseksi (Työskentely EU/ETA maassa tai Sveitsi)

Hakemukset liitteineen voit lähettää sähköisen asioinnin kautta. 

Vaihtoehtoisesti voit lähettää hakemukset/selvitykset/todistukset osoitteeseen:

Työttömyyskassa Pro
PL 228 (Selkämerenkuja 1 A)
00181 HELSINKI