Lomakesalkku

Lomakkeet ovat PDF tiedostoja. Saat PDF-tiedostojen lukemiseen tarvittavan Adobe Reader -ohjelman täältä: Adobe Reader

 Työttömyysturva ja vuorotteluvapaa

Ansiopäivärahahakemus.        Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning   Earnings-related allowance application

Vuorottelukorvaushakemus     Ansökan om alterneringsersättning

Vuorottelukorvaushakemus (vanha laki)     Ansökan om alterneringsersättning (gammal lag)

Vuorottelusopimus          Alterneringsavtal

 Muut

Palkkatodistus    Palkkatodistuksen täyttöohje

Löneintyg            Anvisningar för ifyllande av löneintyg

 Viikottainen selvitys työssäolosta            Utredning om veckoarbetstid

Liikkuvuusavustushakemus       Ansökan_om_rörlighetsunderstöd

Poissaoloilmoitus TE-palvelusta (palvelun järjestäjä täyttää)

Lomake asuinpaikan määrittämiseksi (Työskentely suomessa)     Lomake asuinpaikan määrittämiseksi (Työskentely EU/ETA maassa tai Sveitsi)

Hakemukset liitteineen voit lähettää sähköisen asioinnin kautta. 

Vaihtoehtoisesti voit lähettää hakemukset/selvitykset/todistukset osoitteeseen:

Työttömyyskassa Pro
PL 228 (Selkämerenkuja 1 A)
00181 HELSINKI