Jos sinut lomautetaan esimerkiksi koronan seurauksena

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon heti ensimmäisenä lomautuspäivänä. Työnantaja ei voi tehdä ilmoittautumista puolestasi.

 • Voit halutessassi laskea arvion päivärahasi suuruudesta kassan sähköisessä asioinnissa olevalla Päivärahalaskurilla.    
 • Lähetä ansiopäivärahahakemus työttömyyskassaan kahden viikon lomautuksen jälkeen. Jos lomautus ei kestä kahta viikkoa, lähetä hakemus heti lomautuksen päätyttyä.
 • Päivärahaa haetaan kassan sähköisen asioinnin kautta, johon kirjaudutaan kassan etusivulta (kirjautumisvideo). Hakemuksen voi lähettää vaihtoehtoisesti postitse.
 • Työttömyyskassa on saanut palkkatiedot tulorekisteristä 1.1.2020 alkaen, joten palkkatodistusta ei tarvitsisi periaatteessa lähettää. On kuitenkin ilmennyt, että tiedot ovat olleet monesti puutteelliset, joten kannattaa varautua siihen, että työttömyyskassa voi joutua pyytämään palkkatietoihin täydennystä, jos tiedot eivät ole riittävät päivärahan määrittelyä varten. Palkkatodistuksen saa edellä mainitusta syystä johtuen myös edelleen lähettää. Päiväraha määritellään lomautusta edeltävältä kuudelta kuukaudelta, jos työssäoloehto on täyttynyt tänä aikana. Jos lomautus alkaa esimerkiksi huhtikuussa, voi palkkatodistus olla ajalta 1.10.2019-31.3.2020.

Lähetä hakemuksen mukana

  • Työnantajalta saamasi lomautusilmoitus. Kassalle riittää esim. sähköpostitse lähetetty ilmoitus, jota ei ole "kynällä" allekirjoitettu. 
  • Päätös mahdollisesta sosiaalietuudesta (katso hakemuslomakkeesta, mistä etuuksista tarvitaan päätös)
  • Verotuspäätös, jos sinulla on sivutoimista yritystoimintaa, esimerkiksi maa- tai metsätaloutta
  • Muutosverokortti, jos et ole tilannut sitä suoraan työttömyyskassaan. Työttömyyskassa on saanut 1.2. voimaan tulleet verotiedot suoraan verottajalta, joten ennakonpidätys tehdään ko. tiedon mukaan, jos kassalla ei ole muutosverokorttia. Huomaa, että näissä verokorteissa ennakonpidätys on vähintään 25 %.   

Voit halutessasi lukea lomautuksesta ja päivärahan hakemisesta eri tilanteissa tarkemmin kohdista lomautusvaihtoehdot  ja päivärahan hakeminen lomautusajalta.

Proliiton nettisivuilla www.proliitto.fi on kooste usein kysytyistä kysymyksistä koskien koronavirusta.

 • Normaalisti lomautuksen alkaessa asetetaan viiden päivän omavastuuaika, mutta hallitus on antanut esityksen, jonka mukaan omavastuuaikaa ei olisi, jos lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen. Mutta tätä ei ole vielä vahvistettu. Infoamme asiasta tarkemmin heti, kun esitys on hyväksytty. 

TE-toimiston sivuille pääset tästä.

Jos sinua ei ole lomautettu, mutta työntekosi on estynyt, ilmoittaudu tässäkin tapauksessa TE-toimistoon työnhakijaksi. TE-toimisto antaa työttömyyskassalle lausunnon siitä, onko tässä tilanteessa kysymys lomautukseen rinnasteisesta syystä, jolloin työttömyyspäivärahaa voitaisiin maksaa tällä perusteella. Lomautukseen rinnasteinen syy ei kuitenkaan ole se, jos joudut jäämään kotiin lapsen kanssa siitä syystä, että koulu on kiinni. Työttömyyspäivärahaa ei voida maksaa tässä tilanteessa.