Sovitellun päivärahan 500 euron suojaosa on voimassa vuoden loppuun

Eduskunta on hyväksynyt 21.10.2020 hallituksen esityksen sovitellun päivärahan suojaosan jatkumisesta vuoden loppuun. Myös liikkuvuusavustuksen lyhyempää työmatkaedellytystä jatkettiin.

Työttömyysturvan väliaikaiset muutokset saivat jatkoa ja enimmäisaikalaskuri jäädytetään kaikilta työttömyyspäivärahan saajilta

Eduskunta vahvisti eilen lakimuutoksen, jonka mukaan useat koronatilanteen vuoksi tehdyt muutokset ovat voimassa 31.12.2020 asti. Lisäksi enimmäisajan jäädytys laajeni koskemaan myös kokonaan tai osittain työttömiä.

Työttömyyskassaan tulleita kysymyksiä lomautuksesta

Olemme keränneet työttömyyskassaan tulleita lomautuksesta kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia tähän.

Suojaosaa nostettiin ja liikkuvuusavustuksen saamisedellytystä parannettiin

Eduskunta on hyväksynyt ansiopäivärahan suojaosan korotuksen sekä liikkuvuusavustuksen työmatkaedellytyksen lyhentämisen. Muutokset ovat väliaikaisia.

Jos sinut lomautetaan esimerkiksi koronan seurauksena

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon heti ensimmäisenä lomautuspäivänä. Työnantaja ei voi tehdä ilmoittautumista puolestasi.