Työttömyyskassa Pro nopeuttaa entisestään päivärahojen maksua.

Työttömyyskassa Pro on ottanut käyttöön...

Opiskelu työttömyysaikana

Työttömyysaikana on mahdollista opiskella, jos TE-toimisto antaa opiskelun ajalta työttömyyskassalle esteettömän lausunnon.

Posti on lopettanut kirjepostin jakamisen tiistaisin.

Lähetä hakemukset ja liitteet työttömyyskassan Sähköisen asioinnin kautta.

Pitkän työuran perusteella maksetun korotetun ansio-osan maksaminen päättyy

Korotetun ansio-osan maksaminen pitkän työuran perusteella loppuu 1.7.2017. Syynä on vuoden alussa voimaan tullut työttömyysturvalain muutos.

Lomautetun täytyy ilmoittaa vuosilomansa työttömyyskassalle

Kesäloma pidetään normaalina loma-aikana myös silloin, kun jäsen on lomautettu, ja hän saa ansiopäivärahaa työttömyyskassasta. Loma-ajalta ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, joten sen maksaminen keskeytetään loman ajaksi.