Lisäpäiväoikeuden ikäraja nousee ja työttömyyspäivärahan tasoa korotetaan

Lisäpäiväoikeuden (ns. eläkeputki) ikärajaa nostetaan vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä 62 vuoteen.

Lisäpäiväoikeus tarkoittaa sitä, että ansiopäivärahaa voi saada enimmäisajan (400 tai 500 päivää) jälkeen eläkeikään asti. Muutos tulee voimaan 1.1.2020.

Ansiopäivärahan määrä nousee 1.1.2020 alkaen siihen tehtävän tasokorotuksen ja indeksikorotuksen vaikutuksesta. Ansiopäiväraha nousee noin 11 eurolla kuukaudessa suurelle osalle saajista. Oman ansiopäivärahan tason voi käydä tarkistamassa sähköisessä asioinnissa vuodenvaihteen jälkeen, kun uudet ansiopäivärahan tasot on päivitetty järjestelmään.