Työttömyysturvaan useita muutoksia vuoden 2017 alusta

Flera ändringar i arbetslöshetsskyddet från början av år 2017

Uusi liikkuvuusavustus korvaa työmatka- ja muuttokuluja

Työttömyyskassat alkavat maksaa vuoden alusta liikkuvuusavustus-nimistä uutta etuutta, jonka tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pitkän työmatkan päästä. Voit hakea liikkuvuusavustusta, jos vastaanotat työttömänä kokoaikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kolme tuntia tai osa-aikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kaksi tuntia.

Flera ändringar i arbetslöshetsskyddet från början av år 2017

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen työttömyysturvan muutoksista

Lakiesitys sisältää muutoksia työttömyyspäivärahan enimmäiskestoon, omavastuuaikaan sekä korotettuun ansio-osaan. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2017.

Hallitus on antanut esityksen työttömyysturvan muutoksista

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen työttömyysturvan muutoksista, joiden tavoitteena on pienentää työttömyysturvamenoja 200 miljoonalla eurolla. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.