Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen työttömyysturvan muutoksista

Lakiesitys sisältää muutoksia työttömyyspäivärahan enimmäiskestoon, omavastuuaikaan sekä korotettuun ansio-osaan. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2017.

Hallitus on antanut esityksen työttömyysturvan muutoksista

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen työttömyysturvan muutoksista, joiden tavoitteena on pienentää työttömyysturvamenoja 200 miljoonalla eurolla. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Lomautettu voi ilmoittaa vuosiloman hakemuksessaan

Kesäloma pidetään normaalina kesäloma-aikana myös silloin, kun työntekijä on lomautettu. Ansiopäivärahan maksaminen vain keskeytetään loman ajalle.

Muutosverokortti voidaan lähettää suoraan työttömyyskassaan verohallinnon verkkopalvelusta

Työttömyyskassa saa jäsentensä palkkaa varten määrätyt ennakonpidätysprosentit verottajalta vuoden alussa, mutta ennakonpidätysprosentti on vähintään 25 % verohallinnon päätöksestä johtuen. Tästä syystä voi olla paikallaan hankkia muutosverokortti etuutta varten mahdollisen työttömyyden alkaessa.

Ansiopäiväraha pieneni hieman tämän vuoden alusta

Ansiopäivärahan perusosan määrä laski 0,4 prosenttia kaikilla ansiopäivärahan saajilla tämän vuoden alusta. Tämä johtuu siitä, että ansiopäivärahan perusosaan vaikuttava kansaneläkeindeksi on laskenut hintojen laskun myötä.