Lomautetun täytyy ilmoittaa vuosilomansa työttömyyskassalle

Kesäloma pidetään normaalina loma-aikana myös silloin, kun jäsen on lomautettu, ja hän saa ansiopäivärahaa työttömyyskassasta. Loma-ajalta ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, joten sen maksaminen keskeytetään loman ajaksi.

Jos jäsen pitää lomansa heinäkuussa, hän ilmoittaa lomaa edeltävässä hakemuksessaan, minkä ajan hän on lomalla. Tällöin hänen ei tarvitse lähettää ansiopäivärahahakemusta loman ajalta, vaan hän voi jatkaa hakemista loman jälkeen, jos lomautus vielä jatkuu.

Jäsen voi toki lähettää ansiopäivärahahakemuksen loman ajalta, jos hän haluaa hakurytmin pysyvän samana. Tällöin hänen on kuitenkin ilmoitettava hakemuksen viikkoselvitykseen "loma" sille ajanjaksolle, jolloin loma on pidetty.

Lomaraha voi vaikuttaa ansiopäivärahaan

Ansiopäivärahahakemuksen liitteenä lähetetään palkkalaskelma, josta ilmenee lomapalkan ja lomarahan määrä. Lomaraha ei vaikuta millään tavalla ansiopäivärahaan, jos jäsenelle maksetaan täyttä ansiopäivärahaa lomautuksen ajalta. Sen sijaan soviteltua ansiopäivärahaa saavalta jäseneltä lomaraha vähennetään sen kuukauden ansiopäivärahasta, kun lomaraha maksetaan. Jos lomarahan maksupäivä on esimerkiksi kesäkuussa ja vuosiloma on heinäkuussa, lomaraha vaikuttaa kesäkuulta maksettavaan ansiopäivärahaan vähentävästi. Soviteltua ansiopäivärahaa maksetaan, jos jäsen tekee lyhennettyä työpäivää joko kaikkina päivinä tai osan päivistä. Lisäksi soviteltua ansiopäivärahaa maksetaan, jos jäsenellä on yritystuloa tai hänellä on tuloa joltain muulta kuin lomauttaneelta työnantajalta saatua tuloa.

Työssäoloehtoa kertyy lomaltakin

Työttömyyspäivien nollaukseen (26 viikkoa) tarvittavia työssäoloehtoviikkoja kertyy sellaisilta lomaviikoilta, joilta lomapalkka on maksettu vähintään 18 viikkotunnin mukaan.

Työttömyyskassa on velvollinen seuraamaan jäsenen työssäoloehdon täyttymistä myös vuosiloman ajalta.